דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - ארבע מחלוקות עם המנהל
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

ארבע מחלוקות עם המנהל. אחת התקבלה.

בוועדת ערר, מאוריציו לוי נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נדונו ארבע מחלוקות.שלוש טענות נדחו, בשל אי עמידה בנטל הראיה.
לפיכך, נקבע כי סכום שהתחייב רוכש נכס לשלם למוכר, מהווה חלק משווי המכירה, אשר ממנו נגזר המס. נוסף על כך, העובדה שתשלום חלק מהתמורה נדחה לשנה לאחר העסקה, אינה מעידה על כך שישנו בעסקה מרכיב אשראי, ולכן אין להוון את חלק התמורה הנדחה. לעומת זאת, כאשר הכיר מנהל מיסוי מקרקעין בניכוי הוצאות בחישוב שבח של עסקה שבוטלה, הוא אינו רשאי שלא להכיר בהוצאות אלו כאשר מתקיימת עסקה חדשה.