דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה

ערר זה, לודמילה וזיו מאיר נגד מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים (1), הוא על החלטת המשיב בנושא סכום ההוצאות שהותר בניכוי, לפי סעיף 39 לחוק.
ועדת הערר דחתה, כבר מספר שנים לפני כן, את הערר בכל הנוגע לזכאות לפטור, ונותרה שאלת ההכרה בהוצאות לניכוי, ובין השאר בעלויות הבנייה, שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך והפסד הון.
הערר התקבל בנקודה אחת בלבד, והיא ההכרה בהוצאות בנייה ושיפוץ בסכום של 290,000 ₪, נכון ליום 1.7.1993, לצורך ניכוי מן השבח.