מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

ד"ר רפעאת עזאם

ד"ר רפעאת עזאם, עו"ד, הינו ד"ר למשפטים שמומחה בתחום המיסוי והמיסוי הבינלאומי ומשמש כחבר סגל בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצלייה ומייצג בפרקטיקה העצמאית שלו במשרדו חברות מובילות מהארץ ומהעולם.

במשך כעשר שנים מילא ד"ר עזאם תפקיד עוזר משפטי לנשיא ולשופטי בית המשפט העליון וכתב חוות דעת רבות ומובילות בתחומי המשפט ובתחום המסים במיוחד ובכלל זה כתב את חוות הדעת לכבוד השופטת טובה שטרסברג כהן בעניין קלס ופעל רבות לקידום זכויות המס של בני זוג וממשיך לעשות כן.

ד"ר עזאם חקר את נושא מיסוי בני זוג בצורה מעמיקה במסגרת עבודת התיזה שלו לתואר השני באוניברסיטה העברית בירושלים שהתפרסמה בשנת 2002 וצוטטה בפסק דין קלס בשנת 2003. על פי התיזה והתפיסה של ד"ר עזאם יש למסות בני זוג בחישוב נפרד מטעמים ערכיים רבים ומוצדקים ובכלל זה כיבוד זכות הקניין, חופש העיסוק, השוויון בין המינים, האוטונומיה של הרצון הפרטי, קידום היעילות הכלכלית והגברת השתתפות הנשים בשוק העבודה וכנהוג כיום במדינות המתקדמות בעולם שמכבדות את אזרחיהם ולא מניחות בכלל כי הם רמאים.

מאמרו של ד"ר עזאם, מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה, עלי משפט ה 179 (תשס"ו) מצוטט בפסקי הדין של בית המשפט העליון ובכל דיון בסוגית מיסוי בני זוג. מאמרו החדש, פרשנות דיני המסים: מס אמת וזכויות אדם בפסיקת בית המשפט העליון צפוי להתפרסם בחודשיים הקרובים בכתב העת משפט ועסקים של המרכז הבינתחומי ובו ניתוח מעמיק וביקורת נוקבת על פסק דין מלכיאלי ועל הגישה הפרשנית שננקטה בו שסוטה באופן משמעותי מפסיקה ענפה של בית המשפט העליון תוך פגיעה קשה בזכויות יסוד.

כמו כן צפוי להתפרסם בעוד כחצי שנה מאמר נוסף באנגלית מפרי עטו של ד"ר עזאם בסוגיית מיסוי בני זוג ובו דיון מקיף בשני פסקי הדין קלס ומלכיאלי ובתחולתם הן במישור המהותי והן במישור הזמן (תחולה פרוספקטיבית בלבד של מלכיאלי) וביחסים בין שלוש הרשויות - המבצעת, המחוקקת והשופטת - עם השוואה לדין הנוהג במדינות מובילות בעולם בסוגיית מיסוי בני זוג.