דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - האם יש לבית משפט אזרחי הסמכות לדון בעצם קיום חובות לרשויות המס ובגובהם?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

האם יש לבית משפט אזרחי הסמכות לדון בעצם קיום חובות לרשויות המס ובגובהם?

בבקשה לסילוק תובענה על הסף, אשר נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, דוד מחקשוולי ואחרים נגד רשויות המס(1), נפסק כי המחוקק קבע דרכים להשיג על חובות מס ולערור על החלטות של רשויות המס.