דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - האם פטור ממס הכנסה לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה יחול על שבח מקרקעין שנעשתה לגביו פריסה?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

האם פטור ממס הכנסה לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה יחול על שבח מקרקעין שנעשתה לגביו פריסה?

ועדת ערר כספי נגד מנהל מיסוי מקרקעין  חיפה (1) עסקה ביחס המורכב שבין מיסוי הכנסות לפי פקודת מס הכנסה, לבין מיסוי שבח מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין. במקרה שלפנינו, נמכר נכס מקרקעין, ובוצעה פריסה של השבח הריאלי על פני ארבע שנים, כך שהשבח התוסף להכנסה החייבת במס הכנסה של המוכרת. המוכרת הוכרה כזכאית לפטור ממס הכנסה בשל נכות. האם הפטור לפי פקודת מס הכנסה, יחול על השבח לפי חוק מיסוי מקרקעין?