מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
ליצירת קשר:

האם רשאית ועדת ערר לדון בביטול עיקול שהוטל בהליך גבייה של חוב מס רכישה שלא שולם?

בוועדת ערר, גרינבוים גיל ואילנה נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי סמכות ועדת הערר מוגבלת לדיון בכל נושא "לצורך" השומה, ולכן אין בסמכותה לבטל עיקול בשל חוב מס רכישה.