מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין – 2016

מס' הוראת ביצוע נושא מועד פרסום
2/2016 הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2.2016 - תיקון מס' 85 והוראת שעה 1.6.2016

תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007

תוספת מספר 2 להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 7/2007 - שירות לקוחות/שומה/משפטית/אבטחת מידע 25.7.2016
תוספת 1 להוראת ביצוע 12/2002- אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) תוספת 1 להוראת ביצוע 12/2002- אישור לארגונים מקצועיים מכוח סעיף 9(2א) 16.5.2016