מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2006

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2006:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
23/06 הפקעות מיסוי פיצויי הפקעה מכח הסכם (סעיף 48ג' לחוק) 05.06.2006 להורדה
24/06 B.O.T נטרול תקופת הקמה בעסקת B.O.T 05.06.2006 להורדה
25/06 הגדרת "מכירה" כתב הרשאה והתחייבות אינו מהווה עסקה במקרקעין 05.06.2006 להורדה
26/06 פירוק איגודים  פירוק שיתוף בין בעלי זכויות באיגוד מקרקעין (סעיפים 67 ו- 71 לחוק) 05.06.2006 להורדה 
27/06 ניכויים התרת הוצאה לאיתור נכס כניכוי מהשבח (סעיף 39 לחוק) 05.06.2006 להורדה 
28/06 חלוקת נכסי עיזבון חלוקה ראשונה של נכסי עיזבון בין יורשים בשלבים (סעיף 5(ג)(4) לחוק) 05.06.2006 להורדה
29/06 דירות מגורים מכירת מניה המשקפת דירת מגורים בפטור של דירות מגורים 05.06.2006 להורדה