מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2007

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2007:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
68/06 הגדרת "מכירה" החלת סעיף 4א לחוק על תיקון פסק דין לאחר גירושין 13.03.2007 להורדה
69/06 פירוק איגודים העברת חובות חברה לבעלי המניות אגב הליך פירוק 13.03.2007 להורדה
70/06 איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק והעברת חלק מהזכויות בהתאם לסעיף 104ב לפקודה 13.03.2007 להורדה
71/06 איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה בחלקות גובלות ורצופות לפי סעיף 67 לחוק מבלי להזדקק להליכי תכנון 13.03.2007 להורדה
72/06 איחוד וחלוקה פירוק שיתוף בין בעלי זכויות במספר נכסים באותו בנין לפי סעיף 67 לחוק 13.03.2007 להורדה
73/06 קביעת יום ושווי רכישה יום רכישה במכירת זכות שהגיעה למוכר לפי הוראות סעיף 117 לחוק 13.03.2007 להורדה
74/06 קביעת יום ושווי רכישה קביעת יום רכישה 13.03.2007 להורדה
75/06 דירות מגורים פטור לפי סעיף 49ה לחוק 13.03.2007 להורדה
76/06 הגדרת "מכירה" עיסקת מימון כעיסקת מכר במקרקעין 13.03.2007 להורדה