מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2008

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2008:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
120/06 הגדרת "מכירה" סעיף 4א' לחוק 27.02.2008 להורדה
121/06 הגדרת "מכירה" סעיף 4א' לחוק 27.02.2008 להורדה
122/06 פטורים אחרים פטור חלקי במכירה למוסד חלקי לפי סעיף 61(ב)(2) לחוק 27.02.2008 להורדה
123/06 B.O.T נטרול תקופת הקמה בפרוייקט B.O.T 27.02.2008  להורדה
124/06 חילוף - פרק חמישי 3 חילוף נכס בשני נכסים 27.02.2008 להורדה
125/06 איחוד וחלוקה חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק 27.02.2008 להורדה
126/06 איחוד וחלוקה חלוקת בית משותף לפי סעיף 67 לחוק 27.02.2008 להורדה
127/06 חילוף - פרק חמישי 3 חילוף נכס בשני נכסים והגדרת ''מבנה עסקי'' 27.02.2008 להורדה
128/06 פירוק איגודים פירוק לפי סעיף 71 אגב העברת חוב לבעמ''נ והחשבת הלוואת בעלים כמחיר מקורי לצורך סעיף 71א 27.02.2008 להורדה
129/06 איגוד מקרקעין הקצאה באיגוד 27.02.2008 להורדה
130/06 פירוק איגודים העברת חובות חברה לבעלי המניות אגב הליך פירוק 27.02.2008 להורדה
131/06 איחוד וחלוקה החלת הוראות סעיף 67 לחוק כאשר החלקות אינן גובלות בשל כביש שעובר ביניהן 27.02.2008 להורדה
132/06 דירות מגורים הגדרת ''דירה אחרת'' לעניין סעיף 49ה והשלכתו לעניין 49ה(א)(3) 27.02.2008 להורדה
133/06 פטורים אחרים פטור בגין כפל מס - סעיף 55 לחוק 27.02.2008 להורדה
134/06 חילוף - פרק חמישי 3 חילוף נכס אחד בשני נכסים והגדרת קרקע לבניית מבנה עסקי 27.02.2008 להורדה
135/06 קביעת יום ושווי מכירה יום ושווי רכישה במתנה שלא הוכרה לעניין חוק מס עיזבון - סעיפים 27 ו- 37(ז) 27.02.2008 להורדה
136/06 שווי זכות במקרקעין בסיס לקביעת שווי זכות במקרקעין לעניין חישוב מס רכישה לצורך רישום בטאבו - תיקון מס' 5 27.02.2008 להורדה
137/06 ביטול מכירה החלפת דירות מגורים לפני גמר בנייתן 27.02.2008 להורדה
138/06 הגדרת "מכירה" "רישום כבית משותף של בנין, שהוחזק בדרך של החזקת מניות צבועות, אינו ''מכירה''" 27.02.2008 להורדה