מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2009

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2009:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
31/07 פירוק איגודים חלוקת נכסים לבעלי מניות אגב פירוק חברה 09.02.2009 להורדה
32/07 קרן להשקעות במקרקעין הקמת קרן להשקעות במקרקעין 09.02.2009 להורדה
33/07 פירוק איגודים חבות המס בהליך פירוק חלקי 09.02.2009 להורדה
34/07 הגדרת "מכירה" החלת הוראות סעיף 4א על העברת זכויות במסגרת הסדר גירושין 09.02.2009 להורדה
35/07 איחוד וחלוקה פטור לפי סעיף 67 09.02.2009 להורדה
36/07 חלוקת נכסי עיזבון הסדר מס בחלוקת עיזבון בין יורשים 09.02.2009 להורדה
37/07 ניכויים ניכוי הוצאות ביטול עסקה 09.02.2009 להורדה
38/07 איגוד מקרקעין הוצאת בית מלון מהגדרת איגוד מקרקעין 09.02.2009 להורדה
39/07 איחוד וחלוקה פטור לפי סעיף 67 09.02.2009 להורדה
40/07 פינוי בינוי הסדר מס בפרויקט פינוי בינוי 09.02.2009 להורדה
41/07 דירות מגורים מועד הצינון של ''דירה שנתקבלה במתנה'' לפי סעיף 49ו' 09.02.2009 להורדה
42/07 איגוד מקרקעין סיווג חברה כאיגוד מקרקעין 09.02.2009 להורדה
43/07 חלוקת נכסי עיזבון אי הכרה בחלוקה ראשונה בין יורשים 09.02.2009 להורדה
44/07 קביעת יום ושווי רכישה קביעת יום רכישה בהעברה בין קרובים בתמורה סמלית 09.02.2009 להורדה
45/07 קביעת יום ושווי רכישה יום רכישה בפירוק 09.02.2009 להורדה
46/07 איחוד וחלוקה פטור לפי סעיף 67 09.02.2009 להורדה
47/07 חלוקת נכסי עיזבון הסדר מס בחלוקת עיזבון בין יורשים 09.02.2009 להורדה
48/07 ניכויים ניכוי הוצאות לפי סעיף 39 09.02.2009 להורדה
49/07 הגדרת "מכירה" מכירת זכויות בניה 09.02.2009 להורדה
43/08 חלוקת נכסי עיזבון חלוקת עזבון גם על נכסים שאינם זכויות במקרקעין / זכויות באיגוד מקרקעין 05.04.2009 להורדה
44/08 דירות מגורים מתן פטור לפי סעיף 49ב(5) בירושת מניות בחב' שהחזיקה מאז ומעולם את דירת המגורים 05.04.2009 להורדה
45/08 חילוף - פרק חמישי 3 חילוף 2 דירות מגורים בדירת מגורים אחת פרק חמישי 3 לחוק 05.04.2009 להורדה
46/08 דירות מגורים דירות נופש מרינה בהרצליה 05.04.2009 להורדה
47/08 דירות מגורים הגדרת תא משפחתי בנסיבות מיוחדות 05.04.2009 להורדה
48/08 דירות מגורים אין צורך בתקופת צינון שהדירה התקבלה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק 05.04.2009 להורדה
49/08 הכנסה חייבת שבח בחברת בית כחלק מהכנסה חייבת של בעלי המניות 05.04.2009 להורדה
50/08 דירות מגורים אי החלת הוראות סעיף 49 ו' בקבלת קרקע במתנה יותר מ 3 שנים לפני סיום הבניה שמומנה מכספי מקבל המתנה 05.04.2009 להורדה
51/08 דירות מגורים דירה שנתקבלה במתנה תקופת צינון 05.04.2009 להורדה
52/08 חלוקת נכסי עיזבון החלת הוראות סעיף 5(ג)(4) על נכסים שהתקבלו בפירוק חברות שמניותיהם התקבלו בירושה ועל תמורת מכירת נכסי עזבון שטרם חולקה 05.04.2009 להורדה
53/08 קיזוז הפסדים קיזוז הפסדים לפי סעיף 28(ב) כנגד מכירת מניות באיגוד מקרקעין 05.04.2009 להורדה
54/08 מועד הכרה בהכנסה מועד הכרה בהכנסה מדמי ניהול משותפות בונה 05.04.2009 להורדה
55/08 איגוד מקרקעין סיווג חברה כאיגוד מקרקעין 05.04.2009 להורדה
56/08 שחלוף נכסים שחלוף נכסים 05.04.2009 להורדה
57/08 מועד הכרה בהכנסה הכנסות מראש בגין דמי שכירות 05.04.2009 להורדה
1254/09 דירות מגורים תחולת סעיף 49ו על העברת דירה בין בני זוג 29.11.2009 להורדה
1305/09 דירות מגורים פטור לאלמנת הבן לפי סעיף 62, תקופת הצינון לפי סעיף 49ו', מתנה לאלמנת הבן 09.11.2009 להורדה
1857/09 ניכוי במקור ניכוי מס על דמי שכירות בגין נדל"ן בבעלות קבוצת בניה 29.11.2009 להורדה
1408/09 איחוד וחלוקה פטור ממס על מכירת מקרקעין לפי סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין 09.11.2009 להורדה
1324/09 B.O.T הכרה בהכנסות, התרת הוצאות וחיוב במיסי מקרקעין בפרויקט P.F.I 09.11.2009 להורדה