מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2012

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2012:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
5687/12 איגוד מקרקעין הגדרת איגוד מקרקעין 11.01.2012 להורדה
4874/12 הפקעות מפער הקישון 04.04.2012 להורדה
6326/12 קרן להשקעות במקרקעין קרן פרטית להשקעות במקרקעין 05.07.2012 להורדה
6644/12 פינוי בינוי היבטי מיסוי בפרויקט פינוי בינוי 25.03.2012 להורדה
8758/12 דירות מגורים זכאות היורשים לפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק לאור זכאותו של המוריש לפטור לפי הוראת השעה 20.05.2012 להורדה
3324/12 הגדרת "מכירה" הקמת הקדש פרטי 22.07.2012 להורדה
5825/12 חישוב המס פריסת השבח הריאלי במכירה ע"י יורש - זכאות היורשים לפריסה על תקופת הבעלות של המוריש במקרה של "כניסה לנעלי המוריש" 20.08.2012 להורדה
5248/12 דירות מגורים פטור ממס במכירת חלקו של יורש ב-2 מבני מגורים באותה חלקה 09.10.2012 להורדה
3859/12 דירות מגורים דירות מגורים - תא משפחתי בנכסים חיצוניים 23.12.2012 להורדה