מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2014

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2014:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
2297/14 מחיר העסקה (מע"מ) קביעת מחיר העסקה בין מלכ"רים כאשר לא נגבית תמורה או ניגבת תמורה מופחתת 26.10.2014 להורדה
1254/14 מחיר העיסקה (מע"מ) החלת הוראות סעיף 5(ב) לחוק מע"מ גם בעסקאות בין עוסקים בענף המקרקעין - החלטת מיסוי בהסכם 05.11.2014 להורדה
8369/14 חישוב המס חברת בית ופרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון 12.11.2014 להורדה
4458/14 איחוד וחלוקה החלת סעיף 67 לחוק על הפרשה לצרכי ציבור הנעשית באופן דו-שלבי 12.11.2014 להורדה
3591/14 פטורים אחרים התקופה שבה יחשב מוכר כבעל זכות בדירה לעניין סעיף 49 ב(2) לחוק 12.11.2014 להורדה
7789/14 מיזוגים ופיצולים חלק 2ה לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה,מיזוגים ופיצולים  29.12.2014 להורדה