מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החלטות מיסוי מקרקעין - 2015

להלן תמציות החלטות מיסוי מקרקעין משנת 2015:
 
מס' תמצית נושא פרסום תת נושא תאריך פרסום קישור להורדה
2297/15 מע"מ החבות במע"מ של רכישת דירות מגורים ע"י עמותה בשמם של פסולי דין - החלטת מיסוי בהסכם    להורדה
4635/15 מע"מ החבות במע"מ של מכירת מקרקעין - החלטת מיסוי שאינה בהסכם   להורדה
4983/15 חלוקת נכסי עיזבון חלוקת עזבון בין יורשים של חבר קיבוץ 17.02.2015 להורדה
6898/15 דירות מגורים פירוק תא משפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה 17.02.2015 להורדה
7895/15 מע"מ קביעת מחיר עסקאות במקרקעין בין מלכ"רים כאשר לא נגבית תמורה או ניגבית תמורה מופחתת - החלטת מיסוי בהתאם   להורדה
1587/15 הגדרת "מכירה" העברת זכויות באיגוד מקרקעין אגב גרושין 7.5.2015 להורדה
3589/15 פטורים אחרים פטור לפי סעיף 62 לחוק בהעברה בין אחים 7.5.2015 להורדה
6698/15 חלוקת נכסי עיזבון חלוקת נכסי עזבון הנמשכת בשלבים 7.5.2015 להורדה
3637/15 פינוי בינוי מכירה בין יזמים 7.5.2015 להורדה