מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

הסכמים במקרקעין
רישום עסקה במקרקעין

 

מאת: דברת יעקב, עו"ד
 
רישום העסקה הינו, לכל הדעות, השלב המכריע אשר מעדכן את רישום הזכויות על שם הרוכש לרבות רישום שכירות, משכנתה, חכירה ועו"ד.
 

עסקה במקרקעין מסתיימת כאשר נרשמות הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל במדינה כגון מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת.
 
נסרוק בקצרה את סוגי הבעלויות הקיימות
 
בעלות
זכות הבעלות הנה זכות קניינית, והבעלים הרשום בלשכת רישום המקרקעין הנו הבעלים היחידים של הנכס ללא הגבלת זמן.
 
שכירות
זכות השכירות הנה הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס לתקופה מסוימת ולא לצמיתות.
 
חכירה וחכירה לדורות
משמעות חכירה הינה למעשה שכירות לתקופה העולה על 5 שנים כאשר חכירה לדורות הנה שכירות לתקופה של מעל 25 שנה או אף יותר מ- 49 שנה.כאשר הנכס הנו בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, ייתכן והחכירה הינה לתקופה של 49 שנים, כאשר בסוף התקופה ניתן להאריך את התקופה ל- 49 שנים נוספות. לעתים על מנת להאריך את תקופת החכירה ל- 49 שנים נוספות, יש לשלם למינהל דמי היוון עבור התקופה הנוספת. יתרה מכך, כאשר החוכר מעוניין להעביר את הזכויות בנכס לרוכש פוטנציאלי, עליו לשלם דמי הסכמה למינהל עבור העברת הזכויות.כמו כן, ישנם נכסים בעלי הערה כי "החכירה מהוונת", היינו דמי ההיוון כבר שולמו למינהל מראש על ידי החוכר, לתקופה נוספת של 49 שנים.
 
משכנתא
רישום משכנתא על נכס מעיד שישנן זכויות שיעבוד על הנכס לטובת צד ג', לכשירצה בעל הנכס ו/או חוכר ו/או בעל זכות חוזית בנכס, להעביר את הזכויות בנכס, עליו לקבל את אישור בעל המשכנתא, כאשר ברוב המקרים מדובר בבנקים.
 
הערת אזהרה
זכות חוזית בנכס אשר מהווה איתות כלפיי כולי עלמא כי בנכס הזה נעשתה התחייבות בכתב לבצע עסקה או לחילופין להימנע מעשיית עסקה. 
 
לרישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על נכס ישנן שתי מטרות עיקריות:
  • להודיע ולהזהיר שישנה התחייבות לגבי הנכס האמור, לדוגמא: נחתם לאחרונה הסכם מכר עבור הנכס.
  • למנוע מהבעלים או החוכרים של הנכס לעשות עסקה נוספת עם מישהו אחר, מונע מצב של עסקאות נוגדות.
 
קביעת תור לרישום זכויות בטאבו 
לצורך רישום זכויות בטאבו למעט רישום הערת אזהרה ומשכנתה, יש לקבוע תור מראש בלשכת רישום המקרקעין אליה שייך הנכס.לאחר רישום הזכויות בטאבו, מומלץ להוציא נסח טאבו ולוודא שאכן הפעולה התבצעה – זה יהווה למעשה אישור סופי וודאי שהזכויות נרשמו. כמו כן, כדאי לוודא שכל הפרטים נכונים לרבות שמות ומספרי תעודת זהות.