מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

הצעת חוק לתיקון מספר 77 לחוק מיסוי מקרקעין

מצורף למטה קישור להצעת חוק לתיקון מספר 77 לחוק מיסוי מקרקעין.

התיקון מטפל בסעיף 15 לחוק.

כידוע הסעיף עבר שינוי גדול בתיקון מספר 70 ופתח דרך לקבלת אישורי מס שבח לטובת הרוכש בנוהל עבודה אשר נקבע ובתשלומי מקדמות מס לפי מועדי הרכישה.
 
מי שיום הרכישה שלו קדם ל 7.11.2001 משלם 15% משווי המכירה כמקדמה ומי שלאחר מכן - 7.5% משווי המכירה. ההצעה מסדרת בין השאר את המצב של חברה ומה יהיה שיעור המקדמה אצלה.
 
בתיקון ההוא נותרו מספר נושאים שיצרו בעיות והיה צריך לפנות לירושלים ועוד כהנה צרות.
 
הצעת התיקון מנסה לסדר חלק גדול מהן.
 
הנה לכם הצעה לתיקון.
 
הואיל ואפשרי שיש דברים שאינם מכוסים או נזקים שנוצרו ולא נכללו פה, אנא העבירו אלי המקרים והסייגים שלכם, כדי שאוכל להעבירם הלאה לגורמים הנכונים בוועדת הכספים.

לקריאת הצעת החוקלחץ כאן.