דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - זכות לקבל דירה בעסקת קומבינציה – היא "דירת מגורים" לעניין מס רכישה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

זכות לקבל דירה בעסקת קומבינציה – היא "דירת מגורים" לעניין מס רכישה

בוועדת ערר, אבנרי שגית וישראלה נגד מנהל מס שבח תל אביב (1), אֵם נתנה במתנה לבתה זכות במקרקעין, ונתגלעה מחלוקת בינן לבין מנהל מס שבח האם מדובר בקרקע פנויה או בדירה. נקבע כי למנהל מס שבח שיקול דעת לבחון מה טיבה האמתי של עסקה ומהי המהות של הזכות במקרקעין שעוברת בין הצדדים.