מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

חוזה למתן רשות לתכנון ואופציה לקבלת זכויות במקרקעין

סוגיית זכות במקרקעין ,שעל מכירתה חל חוק מיסוי מקרקעין ממשיכה להעסיק את בתי המשפט.

מקרה חברת שובל אייל לישראל בע"מ עסק בשאלות האם רכישת זכות לתכנון בקרקע בלתי מתוכננת עם אופציה לקבל את הזכות במקרקעין המלאה לאחר אישור התכנון ואישורים נוספים,  מהווה רכישת זכות במקרקעין כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין.

עובדות

בשנת 1996 פרסם מינהל מקרקעי ישראל מכרז לקבלת הצעות לתכנון, ובעקבותיו -לקבלת אופציה לרכישת זכויות המקרקעין באזור גני יהודה.

כל מתחרה במכרז היה צריך להציע את מחיר התמורה עבור רכישת המקרקעין, אם יזכה במכרז.

בעקבות זכייתה במכרז, חתמה העוררת ביום 18.08.1998 חוזה עם המינהל, שכותרתו "חוזה למתן רשות לתכנון ואופציה לקבלת זכויות במקרקעין".

מנהל מיסוי מקרקעין הוציא לעוררת שומת רכישה בהנמקה כי קבלת זכות התכנון מהווה אופציה לקבלת זכות במקרקעין ,המהווה אירוע מס בחוק מיסוי מקרקעין.

העוררת מצידה טענה כי המדובר רק בבקשה לזכות תכנון ,אשר אינה טומנת בחובה שום זכות באשר למקרקעין עצמם.

פסק דין -  ועדת הערר

הוראות החוזה בין העוררת למינהל תומכות בעמדת המנהל ,כי התכנון והאופציה הינם עסקה כלכלית כוללת.

תמורת האופציה נגזרת מתמורת החלקה בעת המימוש על ידי העוררת, ולפי תנאי החוזה עומדת על כ- 10% משווי החלקה.

העוררת השקיעה בתכנון 19,000,000 ש"ח ,המהווים 10% מהסכום הכולל, שהיא הציעה עבור קבלת הזכויות במקרקעין.

מועד אירוע המס הוא מועד הרכישה. מועד זה אינו ניתן לשינוי ואינו תלוי באירועים וקשיים העלולים לקרות בעתיד,  - אירועים וקשיים שהעוררת, ללא ספק, שקלה והעריכה ( גם אם טעתה בהערכתם) כשנכנסה להרפתקה כזו תוך סיכון השקעה ראשונית בסדר גודל לא מבוטל.

הוחלט: הערר נדחה ביום 04.02.2004

 
(1)   ו"ע 1349/01 חברת שובל אייל לישראל בע"מ נ' מנהל מס שבח

 
המאמר נכתב בשנת: 2008

© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי