מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

טיפים בנדל"ן
טיפים לרכישת דירה מכונס נכסים

 
מאת: דברת יעקב, עו"ד
 
כונס הנכסים הנו גוף המנהל בין היתר בתים ודירות אשר שייכים לאנשים שנקלעו לחובות, וחלק מתפקידו הוא מכירת הנכס והעברת התמורה לבעל החוב שהוא ברוב המקרים הבנק.

רכישת דירה מכונס נכסים הנה עסקה רווחית ומשתלמת עבור הרוכש, הנהנה מהוזלה משמעותית במחיר הנכס עד לגובה של 30% - 15% ממחירו האמיתי בשוק.יש לשים לב שעסקאות מכונס נכסים דורשות זהירות מרבית ובחינה מדוקדקת
 

היתרונות ברכישת נכס מכונס נכסים

רישום הנכס על ידי כונס הנכסים הליכי רישום זכויות על שם הרוכש מבוצעות על ידי כונס הנכסים.

מחיר מוזל מחיר הנכס נמוך משווי השוק.

מהירות הרכישה מהירה ונמשכת זמן קצר יחסית.

מכירה סופית כאשר המכירה אושרה על ידי בית המשפט המכירה היא סופית ולא ניתן לחזור ממנה.

נכס נקי מעיקולים ושעבודים הרוכש קונה את הנכס כשהוא נקי מעיקולים ו/או שעבודים ולא צפויות הפתעות מהבחינה הזו.

פיקוח של גורמים שלישיים במהלך המכירה
 
היות והמכירה מתבצעת על ידי כונס נכסים ובאישור בית המשפט והכסף מהמכירה ברוב המקרים מועבר לבנק, נוצר מצב שבו, לעומת עסקאות אחרות במקרקעין, עסקה מול כונס נכסים הנה עסקה רבת משתתפים וכך גורמים רבים בודקים שאכן העסקה מתבצעת כשורה. בשל כך, יכול הרוכש ליהנות מסוג של ביטחון נוסף מעבר לבדיקות שביצע.


החסרונות ברכישת נכס מכונס נכסים

המכירה כפופה לאישור בית משפט במידה ובית המשפט סבור שהעסקה אינה סבירה בשל המחיר הנמוך או מכל סיבה אחרת, יכול בית המשפט להחליט שלא לאשר את העסקה, והרוכש עלול לספוג את הוצאות המימון(משכנתא, בדיקות קנייניות ומשפטיות בגין הנכס ועוד) ולא להשלים את הרכישה.

ביטול התמחרות כונס הנכסים יכול תמיד לחזור בו או לבטל את ההתמחרות.

פדיון הנכס בעל הנכס יכול בכל שלב לפדות את הנכס במחירו גם אם יש זוכה בהתמחרות.

דרושה השקעה בנכס במקרים רבים, בעלי הנכסים משאירים אחריהם דירה אשר הדורשת השקעה כספית רבה.

עמלות רישום  כונס הנכסים רשאי לדרוש עמלה נוספת עבור ביצוע פעולות רישום הזכויות על שם הרוכש.

חריגות בניה הנכס נמכר כמו שהוא (AS IS) ולכן ייתכנו חריגות בניה שידרשו טיפול ואף תשלומים וקנסות אשר אינם נלקחים בחשבון מראש.
 
 
 
מומלץ
להוסיף סעיף לחוזה המגביל את משך אישור העסקה על ידי בית המשפט או ההוצאה לפועל לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד, כאשר מעבר לזמן זה העסקה תבוטל והפיקדון יחזור למציע. יובהר כי קבלת אישור של בית המשפט או ההוצאה לפועל עלול להימשך לעתים זמן רב מעבר לזמן סביר שתכנן הרוכש להמתין עבור אישור העסקה.