מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

טיפים בנדל"ן
טיפים לרכישת דירה מקבלן

 
מאת: דברת יעקב, עו"ד
 
כיצד השפיעה פרשת חפציבה על זכויות רוכשי דירות מקבלנים?
במאמר הבא נבחן מהם השינויים שביצע המחוקק בחוק המכר דירות.

פרשת חפציבה במספר מילים: חפציבה, חברה קבלנית שביצעה פרויקטים עצומים לבניית דירות, הכניסהלקופתה ולחשבונות פרטיים אחרים המחאות שקיבלה מלקוחות שרכשו דירות, ולא לחשבון של הבנק המלווה את פרויקט הבנייה.

תיקון בחוק המכר בעקבות הפרשה: תיקון מספר 5 לחוק המכר דירות, משנת 2008.
 
עיקרי התיקון:
  • סעיף העונשין הורחב: (פלילית) קבלת כספים מרוכש שלא כדין תהווה עבירה פלילית. הוחלט על תשלום באמצעות שוברי תשלום בלבד ישירות לחשבון הבנק המלווה ולא לחברה הקבלנית.
  • הוגדר מחדש המונח "מחיר הדירה": מחיר הדירה הנו נטו ללא כל תוספת כבעבר. תוקנה ההגנה על רוכשי הדירה: כיום על המוכר לבטח את הקונה לאחר תשלום של 7% מתמורת הדירה ולא מ- 15% כפי שהיה בעבר. התיקון הרחיב את הנסיבות המאפשרות לרוכש לממש את הבטוחה גם כאשר ניתן צו להקפאת הליכים נגד המוכר או מניעה מוחלטת למסירת החזקה בדירה לרוכש.
  • דיווח על מכירת דירה: החוק מחייב את המוכר לדווח לממונה מטעם משרד הבינוי והשיכון על כל דירה שנמכרה ועל הסדר המימון עד 150 יום לאחר העסקה. כיום המדינה מפקחת על כל פרויקט ויכולה לתת קנסות וסנקציות על איחורים בדיווח בנוסף לאישום בעבירה פלילית לנושאי משרה.
  • אי החלפת הבטוחות ללא הסכמת הקונה.
  • איסור מטעם לשכת עורכי דין – עורך דין המייצג קבלן אינו רשאי להחזיק בנאמנות ערבויות חוק מכר שניתנו על יד רוכש דירה מקבלן. הכלל לא מאפשר לקבלן להחזיק כבנות ערובה את ערבויות הקונים.

לסיכום: רכישת דירה מקבלן מחייבת הבנה משפטית ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום המקרקעין בכל הקשור לפן המשפטי של העסקה לרבות הסדרת בטוחות, בדיקת החברה הקבלנית, הגורם המלווה, סעיפי החוזה ועוד.