דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - יישום פסק דין רחל מנחם במכירת דירת מגורים מפוצלת לשתי דירות, שחלקו של המוכר בה הוא קטן מ- 1/2
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

יישום פסק דין רחל מנחם במכירת דירת מגורים מפוצלת לשתי דירות, שחלקו של המוכר בה הוא קטן מ- 1/2

בפסק דין זה, נורדיה ירמי,  פנינה כהן, אסתר דהבני נגד מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), נדונה שאלת פיצול התמורה שקיבלו שלוש מוכרות, שמכרו במשותף את מלוא זכויות החכירה המהוונות שלהן בשתי דירות מגורים.