דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - לא ניתן לתקן שומה לאחר שחלפו ארבע שנים מהוצאתה.
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

לא ניתן לתקן שומה לאחר שחלפו ארבע שנים מהוצאתה.

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, ד.ל.ט. חברה לבניה יעוץ והנדסה בע"מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין(1), נקבע כי לא ניתן לעקוף את מגבלת ארבע השנים לתיקון שומה.
רשלנות או טעות של חברות, אשר לא ביקשו לשלם מס רכישה מופחת בעת הדיווח או בשלב ההשגה, ולא פעלו להשגת האישור הנדרש לשם כך, אינה מהווה סיבה מספקת כדי לתקן את שומת מס הרכישה לאחר שחלפו ארבע שנים.
המחוקק העניק למנהל את הסמכות להארכת "כל מועד שנקבע בחוק", רק בחלון הזמן שעד להוצאת השומה הסופית. לאחר מכן, הגביל המחוקק את סמכותו של המנהל לתקן שומה, לסיטואציות חריגות בלבד. לא ניתן להשתמש בסעיף 107 כדי לעקוף את מגבלת הזמן שבסעיף 85.