מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
העליון דן בסוגיית איגוד מקרקעין, שווי מניה ושווי מקרקעין
בפסק דינו של בית המשפט העליון, משה וינברג נגד מנהל מס שבח תל אביב (1), נדונה מכירת מניה באיגוד מקרקעין, ונתגלעו מחלוקות באשר לקביעת שווי המנייה ושווי המקרקעין לצורך חישוב מס שבח ומס רכישה על העסקה.
22/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
עקרון גביית מס אמת - הוצאות ששולמו בפועל על ידי הקונה, אך קוזזו מתשלומי התמורה למוכר, מותרות בניכוי מהשבח
בפסק דין של ועדת הערר בנצרת, הנרי הייליג ואחרים נגד מדינת ישראל – רשות המיסים (1), נקבע כי תשלומים אשר שולמו על ידי הקונים, וקוזזו על ידם מהתמורה ששולמה למוכרים, יותרו בניכוי על ידי המוכרים..
22/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
בקשה שהוגשה בחלוף 16 שנים, לביטול חיוב מס בגין עסקאות שנכרתו 'למראית עין', לא התקבלה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, מוחמד מנסור ופאדי והודא דיאב נגד מנהל מיסוי מקרקעין נצרת (1), נדונה מכירת זכות במקרקעין, אשר נחתמו בגינה מספר הסכמים שונים.
22/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
יורשי דירה נכנסים לנעלי המוריש ויקבלו פטורים והטבות בהתאם לזכאותו של המוריש
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, מירה אריאל וצחי לוינשטיין נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (1), נקבע כי תקרת הפטור ממס שבח, במכירת דירת יוקרה שנתקבלה בירושה, חלה על הדירה בשלמותה ולא על...
22/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
לא יוארך מועד להגשת ערר, אם אין לכך טעם מיוחד
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, יעולה השקעות ומסחר בנדל"ן בע"מ נגד מדינת ישראל – מס שבח ומקרקעין (1), נקבע כי "...שעה שנקבעו מועדים להגשת הליכים, והמבקש לא עמד בהם, ואף לא נתן טעם ענייני לכך..
22/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
רק במקרים מצומצמים יש מקום להגיש בקשה לקבלת הערעור על הסף
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דן בעתירה לקבלת הערעור על הסף, מקסון ישראל בע"מ נגד פקיד שומה כפר סבא (1), בה נדונה מערכת הסכמים של החברה עם חברות אחרות בקבוצת מקסון, אשר הביאה...
20/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
פקיד שומה רשאי לחייב במס את ההכנסה מהריבית הגלומה בעסקת חכירה, שדמי החכירה בגינה משולמים לשיעורין, ושולם בגינה מס שבח על תמורת החכירה המהוונת
בפסק דין של בית המשפט המחוזי, דוד אהרוני ואחרים נגד פקיד שומה כפר סבא (1), נדונה עסקת חכירה של מקרקעין, כאשר דמי החכירה שולמו בתשלומים במשך 22 שנים...
20/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
קרקע שיועדה לשמורת טבע ואיננה ניתנת לניצול כלכלי, עונה להגדרת "קרקע חקלאית" הפטורה ממס רכוש
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, ורמוש רפאל נגד מנהל מס רכוש (1), נדון חיוב במס רכוש בגין חלקת מקרקעין, המיועדת להיות שמורת טבע, לפי תכנית בניין עיר, אך היא עדיין איננה מוכרזת ככזו...
20/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
לא ניתן ליצור פטור חדש, שאינו מוכר בחוק מס רכוש, בדרך של פרשנות
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, מזרחי רפאל ישראל נגד משרד האוצר (1), נקבע כי תשלומי מס רכוש, אשר עולים על שוויה של הקרקע שבגינה הם מוטלים, לא יבוטלו מתוקף חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
20/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
המלצה להעניק זכות במקרקעין, שאין לה כוח משפטי מחייב, איננה העברת זכות במקרקעין החייבת במס
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מס שבח מקרקעין חדרה נגד צינדורף טל ועופר ואחרים (1), נקבע כי המלצה של מתיישב ותיק, ביישוב חקלאי, להחכיר לבתו מגרש בהרחבה, איננה מהווה "מכירת זכות במקרקעין"...
16/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
זכות הפעלת תחנת דלק, על ידי נכה צה"ל, איננה זכות במקרקעין
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, סונול ישראל נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1), נדונה מערכת הסכמים, שבמסגרתה חכר נכה צה"ל מגרש מהמינהל, והחכיר אותו בחכירת משנה לסונול, לצורך בניית תחנת דלק ...
16/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון אימץ את החלטת הוועדה: ביטול מכירה לאחר 5 שנים, כשהקונה קיבל חזקה והשקיע בחלקה, איננו ביטול, אלא מכר חוזר
בפסק דין של בית המשפט העליון, רוזנבלט ישראל נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי הסכם לביטול עסקת מכר, לאחר שמוכר המקרקעין לא עמד בהתחייבותו לבצע רפרצלציה ...
16/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון הפך את החלטת הוועדה וקבע: ביטול עסקת מכר אינו יוצר יום רכישה חדש חוק מס שבח גובר על הדין הכללי בגלל התכלית
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מס שבח נגד מועצת פועלי חיפה ואחרים (1), נקבע כי במכירה של מקרקעין אשר נמכרו בעבר, אבל עסקת המכר בוטלה, ייקבעו יום הרכישה ושווי הרכישה...
16/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ועדת ערר חיפה קובעת: ביטול הסכם מכר, כאשר המצב לא הושב לקדמותו, איננו ביטול עסקה, לצורך חוק מיסוי מקרקעין
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, דן גור אפרים ורידקין מאיר נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי פרק הזמן הארוך שעבר בין עסקת המכירה להסכם הביטול, מסירת החזקה לרוכשת, ביצוע פעולות בנייה ...
16/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ועדת ערר משנת 1992 קובעת: למנהל אין סמכות לקבוע אם אישור פקיד שומה בדבר קיומם של הפסדים לקיזוז מהשבח נכון או לא הוועדה מתווה את דרך הפעולה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, אורדן תעשיות בע"מ נגד מנהל מס שבח חיפה (1), נדונה מכירת חלקה על ידי חברה, כאשר לחברה הפסדים שנוצרו טרם שנת המכירה ובשנת המכירה עצמה.
15/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
רישום הערת אזהרה אינו מעיד שעסקת מכר הושלמה ונקלטה בקרקע המציאות. מס הרכישה הושב
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, יאיר סיסי ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1), נדון ביטול של עסקת רכישה של מגרש, בשל הפרת החוזה על ידי המוכרת. מנהל מיסוי מקרקעין טען שהביטול איננו אמיתי ...
15/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ביטול עסקה אמתי או מכר חוזר? על המבקש להכיר בביטול עסקה במקרקעין, מוטל הנטל להוכיח כי העסקה בוטלה בפועל וכי המצב הושב קדמותו
בפסק דין של ועדת הערר בחיפה, מ. בייזמן מסחר והשקעות בע"מ נגד מנהל מס שבח חיפה (1), נדון ביטול עסקת מכר של חנות. נקבע, כי החנות הושבה לחברה שמכרה אותה, אולם מבחינה כלכלית, המצב לא הושב לקדמותו.
15/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ועד ערר באר שבע קבעה בשנת 2001: מנהל מיסוי מקרקעין יכיר בנאמנות, לצורך פטור ממס רכישה, רק אם הנאמנות הייתה קיימת במועד כריתת העסקה
בפסק דין של ועדת הערר בבאר שבע, א. לוי קבלני בנין בע"מ ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין באר שבע (1), נדונה התקשרות של חברה קבלנית בהסכם פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל. החברה הקימה חברת בת ...
15/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון קבע: קבלת זכות בלעדית להורות על מכירת דירות לרוכשים, ובעקיפין, להורות למינהל להעניק להם זכויות חכירה במקרקעין – היא קבלת זכות במקרקעין, החייבת במס רכישה
14/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון: קיום פעילות מסחרית, בנכס שנרכש על ידי רשות מקומית, שולל זכאות למס רכישה מופחת
בפסק דין של בית המשפט העליון, עיריית רמת גן נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1) וכן בפסק דין עיריית הרצליה נגד מנהל מס שבח מקרקעין (2), נדונו שני מקרים שבהם רכשו רשויות מקומיות מקרקעין,לצורך הפעלת תיאטרון ...
14/3/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 25 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: