מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
מכירת בית מגורים שפוצל לשלוש יחידות דיור, תמוסה כאילו נמכרו שלוש דירות נפרדות
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, איבגי פנחס ואורית נגד מס שבח רחובות (1), נקבע כי מכירת בית מגורים אשר פוצל לשלוש יחידות דיור, תיחשב כמכירה של שלוש דירות, לצורך חישוב מס שבח.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
עסקת מכר פשוטה או עסקת קומבינציה? עסקת מכר קרקע ועסקת שירותי בנייה הכרוכות זו בזו, מהוות עסקת קומבינציה מבחינה מהותית ומבחינת התוכן הכלכלי
בפסק דין של בית המשפט העליון, אברהם קמחי נגד מנהל מיסוי מקרקעין מרכז (1), נדון סיווגה של עסקה אשר דווחה למנהל מיסוי מקרקעין כהסכם מכר של קרקע עם זכויות בנייה.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון: ברכישת מקבץ דיור הכולל 362 דירות, יחול מס רכישה כרכישת נכס אחד ולא כרכישת דירות נפרדות
פסק דינו של בית המשפט העליון, שערי כרמיאל בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), עוסק בחיוב המס בגין רכישת מקבץ דיור בן 362 יחידות דיור.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון דן בשאלה: כיצד יחושב מס רכישה בעת רכישת דירה שהיא דירה יחידה לאישה אך דירה נוספת לבעל?
בפסק דין של בית המשפט העליון, ברייר אלון וענבל נגד מנהל מס שבח מקרקעין חדרה (1), נדונה רכישת דירה על ידי בני זוג, כאשר האישה זכאית להטבה במס רכישה בעבור רכישת "דירה יחידה", בעוד שלבן זוגה ישנה דירה...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע: שימוש בדירת נופש למגורים באופן לא חוקי, אינו מאפשר לרוכש לקבל את הטבת מס רכישה הניתנת לנכה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, איצקוביץ אדריאן ושירה נגד מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (1), נדונה רכישת דירת נופש על ידי נכה בעל 100% נכות. האם ברכישת דירת הנופש, זכאי הרוכש לשלם מס רכישה ...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
מימוש אופציה להארכת חוזה חכירה אינו חייב במס, אך תוספת של זכויות הנלוות למימוש האופציה, מהווה רכישת זכויות חדשות, ועל כן חייבת במס
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב נגד עיריית תל אביב ואחרים (1), שנדון במאוחד עם נייר חדרה בע"מ ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין אזור תל אביב ואחרים (2), נקבע כי ...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
האם בקשה לתיקון שומת מס רכישה, בשל טעות בתום לב, תידחה על הסף מאחר שחלפו ארבע השנים מאז הוצאתה?
ועדת הערר, מיטל אביבי רייך ודור רייך נגד מנהל מס שבח תל אביב (1), דנה בשומת רכישה שחושבה לפי מדרגות המס של דירה שאינה יחידה, בשל הצהרת הרוכשים כאילו מדובר בדירה שנייה.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ועדת ערר חיפה קבעה: הסתרת שתי רכישות ומכירתן ולא ביטול עסקה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, אביטן מאיר נגד מנהל מס שבח מקרקעין חדרה (1), נדון המקרה של רכישת שתי דירות מחברה קבלנית ומכירתן לרוכשים אחרים. העסקאות לא דווחו למנהל מיסוי מקרקעין...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
החזר מס רכישה יינתן רק ברכישת זכות במקרקעין העתידה לייצר דירת מגורים אחת לפחות
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, פ.ר.י.ו נכסים והשקעות בע"מ נגד מס שבח תל אביב (1), נקבע כי תקנה 2(1א) לתקנות מיסוי מקרקעין, המעניקה הקלה במס רכישה עבור זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית בנייה...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון: למנהל מיסוי מקרקעין אין סמכות להאריך את תקופת ארבע השנים לתיקון שומה
פסק דינו של בית המשפט העליון, אבשלום בר גיורא נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (1), עוסק בבקשה להאריך את תקופת ארבע השנים שבהן ניתן לתקן שומה. בתיק זה התקיימו הליכים משפטיים רבים ...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
האם השכרת מייבש כביסה תעשייתי לבתי מלון באילת חייבת במע"מ מלא או במע"מ בשיעור אפס?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, קוין-א-מטיק נגד מנהל מע"מ (1), נקבע כי שיעור מע"מ אפס באזור אילת אינו חל על מייבש כביסה תעשייתי (עד לתיקון משנת 1991).
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
האם יבוטל כתב אישום בגין עבירות על חוק מע"מ, אשר הוגש לאחר שהנאשם נשפט על עברות לפי פקודת מס הכנסה?
בפסק דין של בית משפט השלום בטבריה, מדינת ישראל נגד ניאז תאופיק נאבסו (1), נדונו טענות מקדמיות אשר טען הנאשם לשם ביטול כתב האישום: "כבר נשפטתי", התיישנות, פגמים בכתב האישום וטענת אישום מנוגד לצדק.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ניכוי מס תשומות ללא חשבוניות מעיד על כוונה מיוחדת להתחמק מתשלום מס
בהחלטה של בית המשפט העליון, חברת בשיר ר.מ. לבניה ואחרים נגד מדינת ישראל (1), נקבע כי עצם ניכוי מס תשומות ללא חשבוניות, מעיד על כוונה להתחמק מתשלום מס.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
המנהל רשאי לתקן שומה בשל גילוי עובדות חדשות, גם אם מתנהל לגביה ערר
במהלך ערר שנדון בבית המשפט המחוזי בנצרת, קיבוץ מעלה גלבוע וקיבוץ רשפים נגד מנהל מס שבח מקרקעין טבריה (1), החליט מנהל מיסוי מקרקעין לתקן את השומות נשוא הערר. ועדת הערר קבעה, כי המנהל רשאי לתקן...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
חיוב במס רכישה, בגין העברת מניות באיגוד מקרקעין לבעל המניות, אגב פירוקה של חברת האם
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, מירלון בע"מ ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נדון הסכם שומה, העוסק בשינוי מבנה אחזקותיו של בעל מניות בחברות שברשותו.
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
שומה לפי מיטב השפיטה, שהוצאה מבלי שנמסרה הצהרה מהרוכש, ומבלי שהמנהל דרש מסירת הצהרה – בטלה
פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, נח ותמר עמית נגד מנהל מס רכישה (1), עסק ברכישת שתי דירות, כאשר הרוכשים הגישו למנהל מיסוי מקרקעין הצהרה בדבר רכישה של אחת הדירות בלבד. כשנתגלה למנהל על רכישת הדירה...
29/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הזכות לתקן שומה נתונה גם למוכר ועדת הערר החליטה: החלטת המנהל, לשנות את דעתו לגבי שווי המכירה, מצדיקה את תיקון השומה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, יצחק שטרן נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נקבע כי שינוי עמדתו של מנהל מיסוי מקרקעין לגבי שווי מכירה של דירה, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטתו בהשגה, מהווה עובדה חדשה .
22/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הפרזות של שני הצדדים בקביעת שווי מכירה של מגרש
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, אשר מיכאל ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב 2 (1), נדונה מכירת מגרש, שתמורתו המוסכמת נמוכה באופן משמעותי משווי השוק שלו ...
22/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
המחוזי תל אביב בשנת 2017: האם דירה שנרכשה כ'דירת מגורים', תימכר כ'דירת מגורים'?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד קציר נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (1), נדונה רכישת זכויות לדירה 'על הנייר', ומכירתה, כשבמועד חתימת הסכם המכר, בניית הדירה לא הושלמה ...
10/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
בעל הקרקע לא בהכרח יחויב במס בגין בניית מבנה על ידי המחזיק בקרקע
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, שרגא אמירה ושמואל מיר נגד פקיד שומה עכו נהריה (1), נקבע כי מבנה שנבנה על ידי חברה, שבעליה הם בעלי הקרקע עליו נבנה, שייך מבחינה קניינית לבעלי הקרקע.
10/5/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 36 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: