מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
בית המשפט העניק 20% זיכוי במס שבח בגין מכירת חלק בשותפות
בית המשפט העניק 20% זיכוי במס שבח בגין מכירת חלק בשותפות. מאמר מאת דורית גבאי.
14/6/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
עקרונות מיסוי דירות מגורים בעקבות הרפורמה
14/6/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
עסקאות קומבינציה - כל הצעדים החשובים בדרך של הקצאת מניות
עסקאות קומבינציה - כל הצעדים החשובים בדרך של הקצאת מניות. מאמר מאת דורית גבאי.
14/6/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
האם מגיעה הקלה במס שבח למוכר דירת מגורים עם זכויות בניה נוספות שלא נוצלו
האם מגיעה הקלה במס שבח למוכר דירת מגורים עם זכויות בניה נוספות שלא נוצלו. מאמר מאת דורית גבאי.
14/6/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
המחוזי חיפה קבע: גם חברות תושבות ישראל פורסות את השבח הריאלי
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נקבע כי הזכות לבקש פריסה של המס נתונה גם לחברה ולא רק למוכר יחיד, זאת בהעדר הסתייגות בלשון החוק...
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ללא "גורם מארגן", לא קיימת, לפי החוק, "קבוצת רכישה"
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, עמותת מדורגי הנחל נווה מנחם לבניה קרני שומרון נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (1), נדונה רכישת קרקע לבנייה על ידי קבוצה של הרוכשים. מנהל מיסוי מקרקעין קבע כי מדובר...
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ראיון רדיו עם דורית גבאי - חוק מס שבח
תימלול ריאיון ברדיו - מהפכה
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הידעתם? כאשר מוּצאות מספר שומות נפרדות בגין עסקת מכר, לא יוטלו קנסות בגין אי-הצהרה במועד על כל אחת מהשומות
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, עו"ד יוסי אשד מנהל עיזבון ז"ל ואחרים נגד מנהל רשות המיסים והיועץ המשפטי לממשלה (1), נתבקש אישור לתובענה ייצוגית, בטענה לחיובי יתר של קנסות אי-הצהרה במועד ...
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
בהסכם קומבינציה, הנטל להוכיח כי שווי המכירה הוא 'התמורה' המוסכמת בחוזה, מוטל על המוכר
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, יעקב מנסורי ואחרים נגד מנהל מס שבח (1),נקבע כי בעסקת מכר שאיננה תמורת מזומנים, כמו הסכם קומבינציה – שבו התמורה היא במתן שירותי בנייה - עלות הבנייה המוצהרת...
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
בשנת 2003 קבעה הוועדה: העברת מניות באיגוד מקרקעין לקרוב אינה זכאית לפטור חלקי ממס רכישה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, קסטיאל יהושע ואחרים נגד מס שבח תל אביב 2 (1), נקבע כי העברת מניות באיגוד מקרקעין מהורים לבנם, אינה מהווה "מכירת זכות ללא תמורה מיחיד לקרובו" ...
12/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
קיומו של הליך מס בדלתיים סגורות לא מבטיח כי ייאסר פרסום פסק הדין
בפסק דין של בית המשפט העליון, ורדה יהל ואחרים נגד פקיד שומה תל אביב 4 (1), נקבע כי ניהול הליך מס בדלתיים סגורות נועד לשרת את האינטרס הציבורי לגביית מס אמת, ולא לשם הגנה על פרטיותו של הנישום.
11/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון הפך את החלטת ועדת הערר וקבע: מכירת דירת מגורים שנרכשה בשנת 2002 ופוצלה לשווי פטור ושווי חייב בשל זכויות הבנייה, לא תיהנה מהזיכוי במס בשיעור 20%.
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מיסוי מקרקעין נתניה נגד יהודה ורחל רוזי (1), נקבע כי מכירת דירה שמחירה מושפע מקיומן של זכויות בנייה, יוצרת פיצול רעיוני לשתי עסקאות מכר – האחת של דירה, והאחרת ...
11/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הסכם קומבינציה או העסקת קבלן מבצע?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, דופלט מרדכי ובניו – קבלנים בע"מ נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי חברת בנייה הציגה את עצמה כקבלן מבצע בלבד, אולם מעורבותה הממשית של החברה במכירת הדירות ...
11/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ראיון רדיו עם דורית גבאי - תמ"א
תימלול של ריאיון ברדיו לגבי תמ"א 16.9.18
11/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ראיון רדיו עם דורית גבאי - גילוי מרצון
תימלול של ריאיון ברדיו לגבי גילוי מרצון.
11/10/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
מכירת דירה ל"קרוב", במהלך תקופת המעבר, לא תזכה לחישוב מס לינארי מוטב, גם אם היא עומדת בתכלית החוק
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בלוד, רחל אייזנברג נגד מנהל מיסוי מקרקעין אזור מרכז (1), נקבע כי מכירת דירה במהלך תקופת המעבר, מאחות לאחותה, במסגרת הליך של פירוק שיתוף בדרך של התמחרות הפתוחה לקהל הרחב...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הנכס לא נמכר, או שנמכר לנאמן, כשהמוכר הוא הנהנה?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, עורך דין יערי אליהוד ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1), נדונה רכישת דירות על ידי נאמן, בהליך התמחרות שנערך אגב פירוק שיתוף בדירות. אחד ממוכרי הדירות ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין והוועדה לתכנון ובנייה אינם רשאים לסרב למסור אישורים, הנדרשים לצורך רישום בטאבו, בשל קיומם של חובות ברי תביעה
פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, שמעון ותמר שבח ואחרים נגד עיריית קריית אתא (1), עוסק בחובות מס שבח והיטל השבחה בגין מכירת דירה, על ידי עמותה בפירוק שאינה יכולה לפרוע את חובותיה.
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
שיפוץ יסודי של נכסים ישנים עשוי להיחשב כפעולת אחזקה שוטפת, המותרת בניכוי, ולא כהשבחה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, ארטן, הראל ואחרים נגד פקיד שומה חיפה (1), נדונה בקשת בעלי נכסים להכיר בהוצאות שיפוץ כהוצאות פירותיות, ולנכות אותן בדוחות השנתיים. פקיד השומה טען כי ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
חשיבות התכנון הנכון: חלוקת נכסי מקרקעין בין יורשים פטורה ממס, רק אם מדובר בחלוקה נוהגת ראשונה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, גדעון, יואב ועודד רענן ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי חלוקת מקרקעין בין יורשים, שאיננה חלוקה ראשונה ושבוצעו במסגרתה תשלומי איזון ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 32 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: