מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
מכירת דירה ל"קרוב", במהלך תקופת המעבר, לא תזכה לחישוב מס לינארי מוטב, גם אם היא עומדת בתכלית החוק
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בלוד, רחל אייזנברג נגד מנהל מיסוי מקרקעין אזור מרכז (1), נקבע כי מכירת דירה במהלך תקופת המעבר, מאחות לאחותה, במסגרת הליך של פירוק שיתוף בדרך של התמחרות הפתוחה לקהל הרחב...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
הנכס לא נמכר, או שנמכר לנאמן, כשהמוכר הוא הנהנה?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, עורך דין יערי אליהוד ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1), נדונה רכישת דירות על ידי נאמן, בהליך התמחרות שנערך אגב פירוק שיתוף בדירות. אחד ממוכרי הדירות ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין והוועדה לתכנון ובנייה אינם רשאים לסרב למסור אישורים, הנדרשים לצורך רישום בטאבו, בשל קיומם של חובות ברי תביעה
פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, שמעון ותמר שבח ואחרים נגד עיריית קריית אתא (1), עוסק בחובות מס שבח והיטל השבחה בגין מכירת דירה, על ידי עמותה בפירוק שאינה יכולה לפרוע את חובותיה.
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
שיפוץ יסודי של נכסים ישנים עשוי להיחשב כפעולת אחזקה שוטפת, המותרת בניכוי, ולא כהשבחה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, ארטן, הראל ואחרים נגד פקיד שומה חיפה (1), נדונה בקשת בעלי נכסים להכיר בהוצאות שיפוץ כהוצאות פירותיות, ולנכות אותן בדוחות השנתיים. פקיד השומה טען כי ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
חשיבות התכנון הנכון: חלוקת נכסי מקרקעין בין יורשים פטורה ממס, רק אם מדובר בחלוקה נוהגת ראשונה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, גדעון, יואב ועודד רענן ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נקבע כי חלוקת מקרקעין בין יורשים, שאיננה חלוקה ראשונה ושבוצעו במסגרתה תשלומי איזון ...
4/9/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
חשבוניות של חברת קש לא יוכרו לצורך ניכוי מס תשומות
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, לייש שיווק חלב בע"מ נגד ממונה מע"מ אשדוד (1),נקבע כי חשבוניות שהוצאו על ידי "חברת קש",עבור עבודות שביצעה חברת לייש עצמה,הן פיקטיביות, ואין לנכות את מס התשומות...
28/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
"העובדה ששולם תשלום כלשהו, על חשבון הוצאות הפיתוח העתידיות, אינה משנה את המקרקעין גופם, ואינה הופכת אותם למקרקעין מפותחים"
בפסק דין מפורט וחשוב של בית המשפט המחוזי בחיפה, אאורה השקעות בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (1),נדון מקרה שבו חברה קבלנית זכתה במכרז לחכירת מקרקעין,המותנה בתשלום הוצאות פיתוח. זמן קצר לאחר הזכייה...
28/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
מכירת מחסן נפרד, שלא נעשה בו שימוש על ידי דיירי הבית, אינה זכאית לפטור ממס שבח בגין מכירת בית מגורים
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, כץ דבורה ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין חיפה (1), נדונה מכירת בית עם מחסן. בית המשפט קבע, כי מכירת המחסן אינה זכאית לפטור ממס, כחלק ממכירת הבית ...
27/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
פקיד השומה רשאי לחזור בו ולבטל אישור לקיזוז הפסדים של נישום, משבח מקרקעין של חברה משפחתית, אם התברר שהאישור הוצא בשוגג
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, קדמוני השקעות בע"מ ואחרים נגד פקיד שומה נתניה (1), נקבע כי כל סוגי ההפסדים, פירותיים והוניים, שהיו לנישום המייצג, בחברה משפחתית, לפני הכרתה כחברה משפחתית ...
27/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
קרן להשקעות במקרקעין (ריט) בראי המס
חוזר מס הכנסה מספר 4/2018 מפרט את התנאים והקריטריונים למעמדה של קרן להשקעות במקרקעין, את דרך פעולתה ואת אופן מיסוי הקרן ובעלי מניותיה.
27/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון קבע: הסכמים נפרדים לרכישת קרקע ולמתן שירותי בנייה, הם למעשה עסקה למכירת דירות 'על הנייר'
בפסק דין של בית המשפט העליון, ועד הקהילה רמת ויז'ניץ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נקבע כי הסכמי מכר שנכרתו בין משתכנים בפרויקט לבין העמותות היזמיות ...
27/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
ועדת הערר חיפה חוזרת על החלטתה: הוצאות פיתוח, ששולמו בגין עבודות פיתוח שלא בוצעו בפועל, אינן נכללות בשווי המכירה, לצורך מס רכישה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה,שיכון ובינוי נדלן בע"מ נגד מנהל מיסוי מקרקעין חדרה (1),חוזרים בחלוף יומיים בלבד,חברי הוועדה על קביעתם בעניין אאורה (2),ומדגישים כי גם במקרה של פיתוח חלקי במקרקעין...
27/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
"ההתפתחויות המאוחרות להסכם אינן משנות את שווי המכירה שיש למסות"
בפסק דין של בית המשפט העליון, רות כספי ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעין, נתניה (1), נדונה בקשתם של בעלי מגרש, לתקן את שומת המס שהוצאה להם, בעקבות התקשרות בהסכם קומבינציה.
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
קביעת יום הרכישה בהעברת מניות אגב שרשרת פירוקים של איגודי מקרקעין
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, רות סלע ואחרים נגד מנהל מס שבח ירושלים (1), נקבע בדעת רוב, כי יש לפרש את סעיף 31 לחוק מיסוי מקרקעין, הקובע את יום הרכישה במכירת מקרקעין ...
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
עסקת מכר מקרקעין, שהתמורה לה משולמת בתשלומים, ללא ריבית והצמדה, כוללת הלוואה מוזלת לקונה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, דופין הנדסה וציוד בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים (1), נדונה עסקה למכירת נכס מקרקעין, כשהתמורה משולמת בתשלומים הצמודים לדולר. בית המשפט נדרש לקבוע ...
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
למרות הודעה של חברה על רכישה בנאמנות עבור בעלי המניות שלה, היא לא צלחה את מבחן הנאמנות המהותית
פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, אופק-בובליל בע"מ ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב (1), עסק בעסקת קומבינציה, שבמסגרתה רכשה חברה זכויות במקרקעין, כנגד מתן שירותי בנייה לבעלים.
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
האם יוחזר מס שבח ששולם בשל פיצויים בגין נכסים מוחזקים?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, אחמד חמוד ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין חיפה (1), נקבע כי פיצוי, ששולם ליורשי נפקדים בגין מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס על נכסי נפקדים, והוא מכר אותם לרשות הפיתוח ...
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
פטור ממס שבח בגין העברת זכויות לבעלי המניות, אגב פירוק איגוד, אינו מותנה בהתממשות הפירוק ב"זמן סביר"
בפסק דין של בית המשפט העליון, מנהל מס שבח מקרקעין נגד נצחון נתן בע"מ, איטקה וגרשון לב (1), נקבע כי העברת דירות לבעלי מניותיו של איגוד, אגב פירוקו, פטורה ממס שבח ...
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
קבלן מבצע או יזם?
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, אלומות מ.ס. הנדסה בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין, ירושלים (1), נקבע כי רכישת מקרקעין על ידי רוכשים והתקשרות עם קבלן למתן שירותי בנייה, הן למעשה מערכת אחת של הסכמים.
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון הפך את המחוזי והכריע - בהלכה חדשה ההלכה: דמי חכירה, ששולם בגינם מס שבח, אינם כוללים 'ריבית גלומה' החייבת במס הכנסה
בית המשפט העליון, בפסק דין דוד אהרוני ואחרים נגד פקיד שומה כפר סבא (1), הופך את הנחות היסוד של בית המשפט המחוזי על פיהן, וקובע כי הפיקציה הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין, לפיה חכירה ממושכת מסווגת כמכירה ...
22/8/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 40 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: