מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

גילוי מרצון

מאת: דורית גבאי, רו"ח
 
 בטלפון הייתה גברת צעירה עם קול נעים מאוד, שסבתא שלה הורישה לה ולאחיה חלק בבניין.
 
מבוהלת נכנסה לפגישה ומחויכת יצאה ממנה, עם בטחון גמור שהיא הולכת למהלך אשר ישנה את חייה. לחץ, דאגה, פחד, העיסוק בהסתרה של שנים, אי עשייה ואי ביצוע של הוראות חוק – והיא בסך הכל רצתה לעזור למשפחה לסדר את ניהול העניינים!
 
זה התחיל בניירת והגשות של בקשות, והסתיים – באישור על אי פתיחת חקירה ואי הגשת כתב אישום פלילי.
 
מבוא


גילוי מרצון הוא נוהל עבודה לפיו אנשים שלא דיווחו על הכנסותיהם בארץ ובחו"ל ממקורות הכנסה שונים ולא שילמו המיסים (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין), מדווחים ביוזמתם על כל הנתונים, ומשלמים את המס – באיחור – במלואו.
 
האירוע


פנתה אלי אישה צעירה מאוד אשר עוסקת בהיי-טק. היא, יחד עם שלושת אחיה, ירשה אחוזים בודדים בנכס בישראל, שמניב הכנסות מדמי שכירות – מגורים וחנויות.
 
כל אחד מהאחים שלה עוסק בתחום אחר – רופא, מדען, אחד חי באוסטרליה.
 
היא התבקשה מהשותפים שלה לבניין, בני משפחה רחוקה, שיורשים גם הם את הבניין, לנהל את גביית הכספים מהדיירים השונים, חלקם קבועים וחלקם מתחלפים בתדירות גבוה, עבודה שהייתה ביכולתה לבצע, אולם ללא ידעת היקף האחריות והמשמעויות של ניהול כספי של הכנסות מהסוג הזה, מהיבטי המס.
 
האישה ביצעה את תפקיד גביית הכספים והפקדתם לחשבון בנק – על שמה, ואספה ורשמה כל תשלום לספקים ששילמה. עד כאן הכל בסדר.
 
הבעיה

היא לא ניהלה ספרי חשבונות כנדרש בחוק, לא שילמה מיסים שוטפים ולא דיווחה למע"מ על ההכנסות הללו.
האישה מסבירה בעצם, שהיא המשיכה שיטה שהייתה נהוגה טרם נפטרו המורישים, והיא עשתה את אותו הדבר.
בנוסף לכך, ישנם כספים שהיא קיבלה (משכה מהכספים שגבתה) – כתשלום שכר עבודתה, מעין דמי ניהול, ולא הוצהר בגינם ולא שולם דבר במשך שש שנים.
 
בנוסף לכל זה, הצטברו כספים רבים בחשבון הבנק, השייכים לשותפים, שהיה צריך לחלקם.
 
היא הופנתה אלי לייעוץ ראשון בחודש פברואר 2012 ובו ביום התחלנו לעבוד.

דרך העבודה

ערכתי תכנית להכנת דו"חות כספיים מידיים ובניית הנהלת חשבונות מסודרת, על פיה נוכל לבסס את הדיווחים למס הכנסה – ראשית במישור האזרחי, היינו להציג מספרים שעברו ביקורת רואה חשבון ולפיהם, לשלם את המס מיידית.
 
במקביל, הוכנה פנייה למחלקת החקירות בירושלים, משרדי ההנהלה במסגרת "גילוי מרצון" בהתאם לנוהל עבודה שפורסם על ידי הרשות משנת 2005.
בפניה הצהרנו על הכנסות מדמי שכירות, עם חלוקתם של הכספים – כל אחד לפי חלקו בבניין.
 
העבודה הייתה מרתקת. האנשים – כולם עברו תהליך אישי עמוק של הסכמה לספר ולגלות מחדל, ההבנה מהי העבירה שנעברה מהיבט דיני המס, ההבנה שצריך להשלים את הדיווחים בדו"חות אישיים של כל שותף, ולהביא הנושא לסדר מכאן ואילך.
 
התוצאה
לפני מספר ימים, קבלנו מכתב ממר אבי ארדיטי, סגן מנהל הרשות לחקירות, כי הבקשה לגילוי מרצון אושרה – לא תיפתח חקירה פלילית.
 
משמעות האישור – הגילוי המלא אשר נעשה התקבל ברשות המסים, והאיום להגשת כתב אישום פלילי על עבירות מס – הוסר.
כל זאת, בכפוף לתשלום המס בפרק זמן שנרשם באישור.
הואיל ועבדנו במקביל – המס שולם ולכן העניין הוסדר בשלמותו.

סיכום
אישית, ההישג שלי הוא בהצלחה שלי לאחד את בני המשפחה שפנו אליי לייעוץ בתהליך הזה, בלי שיברחו באמצע או יתחרטו.
ההישג בהצלחה המקצועית – לשכנע את רשות המסים כי אין מדובר בעסקנים ומעלימי מס ביודעין, כי אם בתום לב וב"טיפשות" שכולה הינה חוסר ידע.
 
ההישג – כאזרחית המדינה – בני המשפחה לקחו על עצמם את כל האחריות ושילמו את המס המלא, בלי כל הנחת מס או הפחתות ריבית והצמדה.
 
 המאמר נכתב ביום 7.11.2012


© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי 2013