מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
ליצירת קשר:

מהו פרק הזמן שבו יאבד עולה חדש את הפטור ממס רכישה, אם לא יעמוד בתנאי הפטור?

בפסק דין של בית המשפט העליון, קאפי קדושאי נגד מנהל מס שבח (1), נדון עניינה של עולה חדשה אשר שילמה מס רכישה מופחת, בתנאי שתקים עסק על המגרש שרכשה. האם לאחר שבע שנים מיום הרכישה, מבלי שהוקם עסק במגרש, רשאי מנהל מס שבח לקבוע שהתנאי הופר ושעל הרוכשת לשלם מס רכישה מלא?