מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
ליצירת קשר:
חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ החלטת מיסוי בהסכם
16/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
האם העברת זכויות במקרקעין מבעל לאשתו, במסגרת הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין, חייבת במס רכישה?
16/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
סירוב מנהל מיסוי מקרקעין לבטל עסקת מתנה בחלוף תשע שנים מנתינתה
14/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
ביטול אמתי של עסקת מכר יוכר ככזה, גם אם לא דיווחו הצדדים על העסקה הראשונה במועד
14/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
תשלום לעורך דינו של הקבלן עבור רישום הדירה הוא חלק מן התמורה שמשלם הרוכש בעבור הדירה
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים שנייה
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
ארבע מחלוקות עם המנהל
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
חברה המחזיקה במקבץ דיור ומנהלת אותו הנה איגוד מקרקעין, ו"הקצאת מניות" שאינה אלא מכירה של מניות, הנה פעולה באיגוד החייבת במס
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין חייב לנמק את החלטותיו ולהתייחס לטיעוני הבקשה שהוגשה לו
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 2 עמודים
1  2   לעמוד הבא