דורית גבאי | שונות ועוד
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

שונות

כותרת קישור להורדה
מדריך למילוי - בקשה להכרה כמוסד ציבורי לענין תרומות (סעיף 46 מס הכנסה) פטור והקלות במיסוי מקרקעין (סעיף 61 (ד) לחוק מיסוי מקרקעין). להורדה
דוח מיוחד - מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2013 להורדה
הוצאות מחיה לשנת המס - 2011 להורדה
הוצאות מחיה לשנת המס - 2012 להורדה
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה - לשנת המס 2014 להורדה
חוברת ניכויים לשנת המס 2014 להורדה
דע זכויותיך וחובותיך - מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין (כולל תיקון 76 לחוק). 2014. להורדה
החלטות ועדות הכופר ברשות המסים - מחצית ראשונה - שנת 2013 להורדה
גביית חובות מס רכוש - הארכת תוקף ההקלות המיוחדות להורדה
המדריך למודעות לשחיתות ושוחד למפקחים ומבקרי מס להורדה
המדריך למודעות לשחיתות ושוחד למפקחים ומבקרי מס - באנגלית להורדה
מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל להורדה
בקשה להארכת המועד לסיום הבנייה בדירות שנבנו בהתאם לחוק הגדלת ההיצע - מכתב מרו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת להורדה
לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה להורדה
דע זכויותיך וחובותיך - מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס - 2014 להורדה
עלון מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת המס 2014 להורדה
מדריך לתשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל לקישור
הטיפול בנישום לפני מועד התיישנות השומה - הנחיות לפקידי השומה להורדה
מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות להורדה