דורית גבאי | שיעורי מס לשנת 2009 שנתי
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
שעורי מס לשנת 2009  - שנתי
         
מהכנסה עד הכנסה שעור מס מס למדרגה מס מצטבר
         
1 55,080 10% 5,508 5,508
55,081 97,920 15% 6,426 11,934
97,921 147,000 23% 11,288 23,222
147,001 211,200 30% 19,260 42,482
211,201 454,680 34% 82,783 125,266
454,681 ומעלה 46%    
נקודת זיכוי  2,364 ש"ח

שיעורי מס לשנת 2009 שנתי