דורית גבאי | שיעורי מס לשנת 2011 – שנתי
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
 שעורי מס לשנת 2011 - שנתי 
         
מהכנסה עד הכנסה שעור המס מס למדרגה מס מצטבר
         
1 60,840 10% 6,084 6,084
60,841 103,920 14% 6,031 12,115
103,921 168,840 23% 14,931 27,046
168,841 254,880 30% 25,812 52,858
254,881 482,760 33% 75,200 128,058
 482,761  ומעלה 45%    
 
נקודת זיכוי 2,508 ש"ח

שיעורי מס לשנת 2011 – שנתי