דורית גבאי | שיעורי מס לשנת 2012 – שנתי
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
שעורי מס לשנת 2012 - שנתי
         
מהכנסה עד הכנסה שעור מס מס למדרגה מס מצטבר
         
1 62,400 10% 6,240 6,240
62,401 106,560 14% 6,182 12,422
106,561 173,160 21% 13,986 26,408
173,161 261,360 30% 26,460 52,868
261,361 501,960 33% 79,398 132,266
 501,961  ומעלה 48%    
         
נקודת זיכוי 2,580 ש"ח

שיעורי מס לשנת 2012 - שנתי