דורית גבאי | שיעורי מס לשנת 2013 – שנתי
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
 
שיעורי מס לשנת 2013 - שנתי
         
מס מצטבר מס למדרגה שעור מס עד הכנסה מהכנסה
         
6,336 6,336 10% 63,360 1
12,602 6,266 14% 108,120 63,361
25,177 12,575 21% 168,000 108,121
47,497 22,320 31% 240,000 168,001
136,564 89,066 34% 501,960 240,001
285,172 148,608 48% 811,560 501,961
    50% ומעלה 811,561
 
 נקודת זיכוי: 2616 ש"ח

שיעורי מס לשנת 2013 - שנתי