מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

תיקון חדש לגבי פטור במכירת דירת מגורים

 
הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים בישראל הוא עניין שמעסיק אותנו רבות.

מדוע?

משום שפטור ממס זה נכס.

זו מתנה שהחוק מעניק מתוך מטרותיו לקדם מכירות של דירות מצד אחד, ומצד שני לאפשר תנועה ו"החלפת ידיים" של הדירות בשוק, זרימת כסף והשקעות לדירות חדשות וכל זה יחד עם משתנים נוספים מניע את הכלכלה בארץ ותורם לצמיחתה.

והנה, לאחר שקמה הצעקה מדוע החל מה- 1.1.2013 (ובמקרים מסוימים מה 30.6.2013) מניין השנים שיהיה להמתין עד לפטור הבא לפי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין יהיה שמונה שנים, במקום ארבע שנים, בא המענה מאת המחוקק והוא החזיר את מספר השנים לארבע שנים בלבד.

במילים אחרות, תא משפחתי מוכר שירצה למכור פטור לפי מסלול הפטור על פי סעיף 49ב(1) – יחכה ארבע שנים מכירה האחרונה בפטור ממס שבח בגין מכירה/העברה במתנה וניצול פטור ממס שבח של דירת מגורים.

 נכתב ביום 9.8.2012

© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי, כלכלת נדל"ן בישראל