דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - תקנה 11 לתקנות מס רכישה. הגדלת ההטבה במס רכישה לנכים תיקון לתקנות מס רכישה 2016
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

תקנה 11 לתקנות מס רכישה. הגדלת ההטבה במס רכישה לנכים תיקון לתקנות מס רכישה 2016

תיקון לתקנות מיסוי מקרקעין מיום 5.12.2016 (1), עוסק בהטבה לרוכש דירה, שהוא נכה, עיוור, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה.