דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - מצגות
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
מהות הוויתור - לעניין סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין
18/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
מס שבח על הקונה – יישום הוראות 17(ד) לחוק מיסוי מקרקעין
17/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
שווי הרכישה ויום הרכישה עקרון ההקבלה - שווי הרכישה לעניין מס הרכישה הוא שווי הרכישה לעניין מס שבח
17/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ החלטת מיסוי בהסכם
16/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
האם העברת זכויות במקרקעין מבעל לאשתו, במסגרת הסכם שניתן לו תוקף של פסק דין, חייבת במס רכישה?
16/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
סירוב מנהל מיסוי מקרקעין לבטל עסקת מתנה בחלוף תשע שנים מנתינתה
14/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
ביטול אמתי של עסקת מכר יוכר ככזה, גם אם לא דיווחו הצדדים על העסקה הראשונה במועד
14/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
תשלום לעורך דינו של הקבלן עבור רישום הדירה הוא חלק מן התמורה שמשלם הרוכש בעבור הדירה
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים שנייה
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
ארבע מחלוקות עם המנהל
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 5 עמודים
לעמוד הקודם    1 2 3  4 5   לעמוד הבא