דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - מצגות
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
חברה המחזיקה במקבץ דיור ומנהלת אותו הנה איגוד מקרקעין, ו"הקצאת מניות" שאינה אלא מכירה של מניות, הנה פעולה באיגוד החייבת במס
11/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
מנהל מיסוי מקרקעין חייב לנמק את החלטותיו ולהתייחס לטיעוני הבקשה שהוגשה לו
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
פריסת שבח לחברות קיבוץ שיתופי החלטת מיסוי בהסכם
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
ביטול עסקת מכר בחלוף זמן ולאחר שהרוכש תפס חזקה ועדת הערר הכירה בביטול עסקה בשל נסיבות חריגות
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
רכישת דירות על ידי מוסד ציבורי לשימוש במישרין מעניקה מס רכישה מופחת
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
האם יש לבית משפט אזרחי הסמכות לדון בעצם קיום חובות לרשויות המס ובגובהם?
10/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
כאשר יש פער גדול בין שטח בית הבנוי בפועל לשטח המגרש עליו והזכויות הניתנות לבנייה, רשאי מס שבח לערוך "פיצול פיזי" למגרש
9/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
כיצד חיילת, שלא שילמה שקל מכיסה, רוכשת דירה מבלי שתיחשב כדירה שנתקבלה במתנה?
9/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
החזקת זכויות במקרקעין כמלאי עסקי אינה מוציאה מהגדרת 'איגוד במקרקעין' החייב במס רכישה התנאים לקביעת מעמדה של החברה מפורטים בהוראת ביצוע 8/2003
9/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 5 עמודים
לעמוד הקודם    1 2 3 4  5   לעמוד הבא