דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים שנייה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

בתקופת המעבר לא יחול פטור ממס שבח על מכירת דירת מגורים שנייה

בוועדת הערר, רונית ליסה טיקן נגד מנהל מס שבח מקרקעין נצרת (1), נדון הפטור ממס שבח למוכרת שתי דירות במטרה לרכוש תחתיהן דירה אחת גדולה.
נקבע כי בין התאריכים 1.1.2014 ו-31.12.2017 לא ניתן למכור שתי דירות מגורים המזכות בפטור מלא ממס שבח.