דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - האם מימוש זכות קדימה יכול לעבור לאדם אחר בלא שהפעולה תיחשב כאירוע מס נוסף?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

האם מימוש זכות קדימה יכול לעבור לאדם אחר בלא שהפעולה תיחשב כאירוע מס נוסף?

בוועדת ערר נדונו שני עררים שהדיון בהם אוחד: גדילן חב' להשקעות ונכסים בע"מ (1) ויחיאלי תקוה ומאיר(2) נגד מנהל מס שבח חיפה. בעניין שלפנינו, לבני הזוג יחיאלי הייתה זכות קדימה לרכישת נכס, והם מימשו זכות זו, ובו ביום, כרתו על הסכם, לפיו ירכשו את הזכויות הללו מכוח זכות הקדימה בנאמנות עבור חברת גדילן, אשר בנתה על הקרקע בניין. העוררים ומנהל מס שבח חלוקים האם מדובר בנאמנות לפי חוק מיסוי מקרקעין, שבה העברת הנכס מבני הזוג לחברה היא העברה מנאמן לנהנה, או שמא מדובר במכירה נוספת.