דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

האם רווח שנוצר ממכירת אופציה לרכישת מקרקעין לקבוצת רכישה הנו הוני או פירותי?

בוועדת הערר, רעי משעל נגד פקיד השומה כפר סבא (1), נדון סיווגה של הכנסה ממכירת אופציה לרכישת מגרש. המערער ביקש לסווגה כהכנסה הונית, החייבת במס רווחי הון, אולם פקיד שומה טען כי נסיבות העסקה מעידות על היותה הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, כלומר: הכנסה פירותית, החייבת במס הכנסה.