דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - האם רשאי מנהל מיסוי מקרקעין לחזור בו מהודעת שומה המאשרת ביטול עסקה?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

האם רשאי מנהל מיסוי מקרקעין לחזור בו מהודעת שומה המאשרת ביטול עסקה?

בוועדת הערר, עופר לוי ואחרים נגד מנהל מיסוי מקרקעין רחובות (1), נדון ביטול של עסקת מכירת מניות בין שתי חברות, ששתיהן בשליטת אותם הבעלים. הביטול נעשה בחלוף 5 שנים ממועד העסקה המקורית, ולאחר שנמכרו מקרקעין שהיו בידי החברה הנמכרת. מנהל מיסוי מקרקעין קיבל את הודעת ביטול העסקה, ולאחר מכן הודיע כי חלה טעות, וביטול העסקה בוטל. האם רשאי המנהל לחזור בו מהחלטתו?