דורית גבאי | הוראות ביצוע ופסקי דין
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
הוראות ביצוע מס שבח ומס רכוש - 2004
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מס שבח ומס רכוש - 2005
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מס שבח ומס רכוש - 2006
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מס שבח ומס רכוש - 2007
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2008
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2009
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2010
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2011
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2012
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין – 2013
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2014
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין – 2015
8/3/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הוראות ביצוע מיסוי מקרקעין - 2016
24/6/2016
למצגת לחץ כאן >>

 
הקטנת שווי הרכישה בשל פחת שניתן היה לנכותו אך לא נוכה, מנוגדת לתכלית החוק, חותרת תחת העיקרון בדבר גביית מס אמת, ומטילה חיוב במס על רווח היפותטי שלא קיים במציאות
2/8/2017
למצגת לחץ כאן >>