דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - הזכות לשימוש בקיזוז הפסד הון – האם מדובר בזכות אישית של הנישום או בזכות שניתן להעבירה לנושה (הבנק)?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

הזכות לשימוש בקיזוז הפסד הון – האם מדובר בזכות אישית של הנישום או בזכות שניתן להעבירה לנושה (הבנק)?

בפס"ד זה (1) נדונה שאלת מעמדה של זכות הקיזוז של הפסד הון: האם מדובר בזכות אישית העומדת לנישום בלבד? האם ניתן להעבירה או לוותר עליה, ואם כן, באילו מקרים?