דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - החזקת זכויות במקרקעין כמלאי עסקי אינה מוציאה מהגדרת 'איגוד במקרקעין' החייב במס רכישה התנאים לקביעת מעמדה של החברה מפורטים בהוראת ביצוע 8/2003
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

החזקת זכויות במקרקעין כמלאי עסקי אינה מוציאה מהגדרת 'איגוד במקרקעין' החייב במס רכישה התנאים לקביעת מעמדה של החברה מפורטים בהוראת ביצוע 8/2003

בהחלטת ועדת ערר מיסוי מקרקעין בתל אביב-יפו, ש.י.י. נכסים נ' מנהל מס שבח נתניה (1), נקבע כי גם כאשר חברה מחזיקה בזכויות מקרקעין כמלאי עסקי, עליה לעמוד בתנאים ברורים של ביצוע פעולות בנייה וקיום פעילות עסקית בפרק זמן מוגדר, כדי לפטור אותה מהגדרת 'איגוד במקרקעין'.