דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - חדש מהתנור: רכישה של זכויות במקרקעין מחבר בקבוצת רכישה, אשר התבצעה לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 69 לחוק, תמוסה כרכישה של "דירת מגורים"
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

חדש מהתנור: רכישה של זכויות במקרקעין מחבר בקבוצת רכישה, אשר התבצעה לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 69 לחוק, תמוסה כרכישה של "דירת מגורים"

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אקרמן נגד מדינת ישראל (1), נדונה עסקה בה רכשו בני הזוג אקרמן זכויות במקרקעין מחברי קבוצת רכישה ונכנסו לנעליהם. קבוצת הרכישה התארגנה טרם תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין, וחל על חבריה שיעור מס רכישה החל על רכישת "קרקע".