דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - חיוב במס רכישה בגין מימוש אופציה בחוזה החכירה המקורי להארכת תקופת החכירה
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

חיוב במס רכישה בגין מימוש אופציה בחוזה החכירה המקורי להארכת תקופת החכירה

בפסק הדין בעניין שיכון ובינוי נדלן בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין באר שבע (1), נקבע כי רכישת אופציה מהווה רכישת זכות במקרקעין, החייבת במס בהתאם לסעיף 9(א) לחוק.