דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ החלטת מיסוי בהסכם
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ החלטת מיסוי בהסכם

חלוקת עיזבון בין מספר יורשים של חבר קיבוץ (או מושב עובדים) מעלה סוגיה מיוחדת: היורשים אינם יכולים להירשם כולם כבעלי זכויות בקיבוץ, אלא רק יורש אחד, ואולם, זכותם הכלכלית של שאר היורשים שרירה וקיימת. בהחלטת המיסוי 4983/15 (1) התייחסה רשות המיסים לסוגיה ולהיבטי מיסוי המקרקעין הנובעים ממנה.