דורית גבאי | מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
מהות שינוי בביצוע עסקת קומבינציה
בפסק דין זה (1), בוחן בית המשפט מקרה שבו חלוקת הדירות שנבנו על הנכס בפועל, שונתה מן החלוקה עליה סוכם בהסכם הקומבינציה. לטענת המשיב, יש לראות בשינוי, עסקת מכר נפרדת מעסקת הקומבינציה. המשמעות היא שומות
25/10/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
הרמת מסך ההתאגדות של חברת בית מאפשרת לבעל המניות לנכות הוצאות מימון בגין ההשקעה בה
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, נובול ס.א. וודוז נגד פקיד שומה תל אביב 4 (1), נקבע כי הוצאות ריבית בגין הלוואה, שנטלה חברה מבעלי מניותיה, לצורך רכישת חברת בית, יותרו בניכוי מהכנסות החברה, ש
25/10/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
יש להוכיח הפרדה רכושית, בכתב ובהתנהגות, כדי לסתור את חזקת התא המשפחתי לצורך קבלת פטור ממס שבח במכירת דירה
ועדת הערר, אליעזר טויסטר נגד מנהל מיסוי מקרקעין טבריה (1), עסקה בבקשת מוכר דירה לקבל פטור ממס השבח, החל על מוכר דירה מזכה אשר לא ניצל פטור בארבע השנים האחרונות. אשתו של המוכר מכרה דירה בפטור ממס בתוך
4/10/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
לא יינתן כפל הטבה במס רכישה לבני זוג אשר שניהם יתומי צה"ל
פסק דינו של בית המשפט העליון, יואש ועירית זגורי נגד מנהל מס שבח מקרקעין (1), עוסק בפטור חלקי ממס רכישה המגיע ליתום צה"ל שתי פעמים עד להגיעו לגיל 40. כאשר נישאים שני יתומי צה"ל זה לזו, האם יינתן הפטור
4/10/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
אי מימוש אופציה במקרקעין וההשלכות
האם אי מימוש אופציה, שניתנה במקרקעין ושבגינה נכנסה העסקה להגדרת זכות במקרקעין, הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין - מהווה עילה להחזר מס לפי סעיף 102 לחוק מיסוי מקרקעין? סוגיה זו עלתה במקרה שקם בע"מ...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
העליון מכריע בעניין הוראות סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין
האם הוראות סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין חלות על זכויות בנייה קיימות בפועל, או שמא גם על זכויות בנייה עתידיות, וכן מה דינו של רווח שמקורו בבנייה בלתי חוקית. סוגיה זו נדונה בפסק הדין משה אהרוני (1).
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
חוזה למתן רשות לתכנון ואופציה לקבלת זכויות במקרקעין
סוגיית זכות במקרקעין, שעל מכירתה חל חוק מיסוי מקרקעין, ממשיכה להעסיק את בתי המשפט. המקרה של חברת שובל אייל לישראל בע"מ (1) עסק בשאלה האם רכישת זכות לתכנון בקרקע בלתי מתוכננת, עם אופציה לקבל את...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
תשלום מקדמה אינו יוצר בהכרח מכירה של נכס
בפסק הדין שמי כהן (1), נקבע כי תשלום מקדמה כספית משמעותית אינו מלמד בהכרח כי כבר בעת התשלום אירע יום המכירה. יום המכירה הוא היום שבו הגיעו הצדדים לכדי הסכם מחייב. הזמן בין יום הפקדת הכסף...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
הכרה בהפסד שוטף בשל פער בין שומת מס שבח לעלויות בפועל
העליון הפך את הפסק של המחוזי בסוגיית התפר בין מס שבח ומס הכנסה. האם ניתן להכיר בדרישת הפסד במס הכנסה כהוצאה שוטפת, שנוצרת בשל פער בשווי בין השומה הצפויה של מנהל מס שבח לעלויות הבנייה בפועל?...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
מתנה – העברה ללא תמורה תנאים לתוקפו של הסכם לביטול מכר
בפסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת, אדיבה חמאד נ' אגף מיסוי מקרקעין נצרת(1), נקבע כי ביטול המתנה על ידי העוררים כעבור כעשרים שנה ולאחר תפיסת החלקה על ידי מקבלי המתנה הוא חסר תוקף. כמו כן...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
פטור ממס למוסד ציבורי בית המשפט קבע: בית הבראה הוא שימוש במישרין
בפסק דין אגודה עות'מאנית (1), נקבע כי בית הבראה של ההסתדרות מהווה שימוש "במישרין" של המוסד, ועל כן הוא זכאי לפטור לפי סעיף 61 (ב) לחוק מיסוי מקרקעין (2).
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
יום הזכייה בהתמחרות הוא יום המכירה
מקובל לחשוב ש"יום המכירה", על פי חוק מיסוי מקרקעין (1), הוא יום חתימת ההסכם. ניתן לקבוע זאת במרבית המקרים. קביעת יום המכירה לצורכי חוק מיסוי מקרקעין חשובה לעניין המועד שממנו מחשבים...
30/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
האם הלכה חדשה מאוחרת חלה גם על עסקאות מוקדמות להלכה?
1. במקרה גל כפיר ואח' (1), העוררים הגישו בקשה לאחר יותר משלוש שנים מיום קביעת שומה סופית, לביטולה ולהחזר מס, בטענה כי הלכה חדשה חלה גם על העסקה נשוא הדיון, ומשכך, יש להשיב לעוררים מס רכישה ששולם.
29/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
קביעת יום ושווי רכישה בהתאם לראיות חדשות
מקרה עווד חסונה ואח' (1), העוררים לענייננו, דן במצב שבו נתגלו ראיות חדשות לגבי עסקה שדווחה בעבר, ובהתאם, מקבעות מחדש את יום ושווי הרכישה של המקרקעין לעניין חבות המס במכירה.
29/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
העברת זכויות במקרקעין בין קרובים במסגרת עסקת קומבינציה
במקרה גלעד נאור ואח' (1), עלתה סוגיה שבה הדס אלעד העבירה ללא תמורה לאחותה ולבעל של אחותה, העוררים, זכויות במסגרת הסכם קומבינציה, ומנהל מס השבח, המשיב, הוציא שומה מתוקנת שבה חייב את העוררים במס רכישה מ
29/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
מה דינה של אופציה בהסכם שכירות לגבי חיוב במס שבח?
במקרה בזק (1), עלתה סוגיה שבה העוררת שכרה נכס לתקופה שאינה עולה על עשר שנים, עם אופציה להארכת השכירות לתקופה נוספת של עשרים שנה, כאשר מנהל מס שבח רחובות הוציא שומת מס בגין העסקה, לפיה העוררת רכשה זכות
29/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
אופציה להארכת חכירה היא זכות במקרקעין - האמנם?
במקרה של מפעלי נייר חדרה בע"מ (1), נדונה סוגיה שבה החברה כרתה הסכם חכירה חדש עם עיריית תל אביב, שבמסגרתו שונה ייעוד הקרקע מההסכם המקורי והצדדים חויבו פעמיים בתשלום מס - במועד כריתת ההסכם המקורי ובמועד
29/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
ראיון בנושא איגוד מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין במכירות למשקיע של פרוייקט תמ"א
רשות המיסים צפויה לערער לעליון על ההחלטה שלפיה יזם לא ישלם מס רכישה בעת העברת זכויות מפני שאינו נחשב איגוד מקרקעין. בעניין הזה נאמר שלום לרואת החשבון דורית גבאי, מומחית למיסוי מקרקעין...
23/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
אני בעד מדיניות מס מוצהרת, ארוכת טווח להפחתת מסים הדרך לעצמאות כלכלית עמדה
אחד הנתונים הבולטים בכלכלה הישראלית הוא שעסקים בינוניים גדלים לרמת הכנסה מסוימת ונעצרים בה, שנים רבות אחר כך, גם אם יש פריחה במשק או שהענף בו הם עוסקים, זכה להאצה בפעילות. האם יש סיבה נראית לעין...
23/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
הפקעות מקרקעין
אם נערוך חיפוש במילון בכדי להבין את משמעות המילה "הפקעה" ניווכח כי פירושה הוא: "הוצאה מרשות הפרט, העברה לרשות הכלל, העברת נכסים לידי המדינה", כלומר הפקעה הינה בעצם העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה...
23/7/2019
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 35 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא   

מאמרים בנושא מיסוי מקרקעין: