דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - מהות הוויתור - לעניין סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

מהות הוויתור - לעניין סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין

המקרה הזה, דיאב ואח' נ' מנהל מס שבח נצרת(1), הוא ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נצרת, אשר דחה את בקשת העוררים לתיקון שומה. הערר מתייחס להחלטת המנהל, לפיה אין המדובר בוויתור על זכות ללא תמורה, הפטור ממס שבח, כי אם בעסקת מתנה, שסעיף 63 לחוק איננו חל עליה.