דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - מהו יום הרכישה במכירת מניות של איגוד, שנרכשו לפני תחולת חוק מיסוי מקרקעין?
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

מהו יום הרכישה במכירת מניות של איגוד, שנרכשו לפני תחולת חוק מיסוי מקרקעין?

פסק דין משנת 1999. רלוונטי מאוד גם לעסקאות המתקיימות כיום.
מכירה או רכישה של מניות בתמורה, על פי חוק מס שבח מקרקעין, התש"ט  - 1949 (להלן: החוק הישן), לא היוותה אירוע מס. המקרה של רחל רפפורט וישראל מרקשייד נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה (1) עוסק בסוגיה זו.