דורית גבאי | מיסוי מקרקעין טפסים
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי

מיסוי מקרקעין טפסים

טפסי מיסוי מקרקעין - מהם ולמה הם חשובים:
טופס הוא דף נייר שנוצר על מנת לקדם את היישום והאכיפה של חוק. במקרה שלנו מדובר בחוקי המס.
הטופס הרשמי הוא סמכות שמוקנית בחוק למנהל רשות המסים, לחברו.
הוא נכתב כך שניתן יהיה להגישו באופן הדרוש בחוק וכן על מנת שעבודת הביקורת המקצועית והמשפטית תהיה יעילה.
במיסוי מקרקעין - בשונה ממס הכנסה עדיין מדווחים בניירות ולא משדרים ישירות למחשב הרשות. אבל זה צפוי להגיע.
החשיבות של הטפסים גדולה. יש להם תוקף לחוק שיש לו תוקף בשנים מסוימות.
הטפסים עוברים שינויים בהתאם לחוקים וחשוב לבדוק שהטופס הוא העדכני ביותר.
אם תשימו לב בצד שמאל של כל טופס יש תאריך עדכון.
חשיבות מילוי הטפסים הינה בלתי מסויגת ומי שמגישם באופן שאינו מלא או עם סימונים שמתבררים שאינם נכונים – הליך השומה מתעכב, לעיתים מסתבך.
 
החלטנו לעשות עבורכם סדר בכל נושא מיסוי מקרקעין טפסים - ולספק פה עבורכם את הטפסים העיקריים ואת ההסברים הרלוונטיים כדי שתוכלו להתמצא בנושא. בתחום מיסוי מקרקעין טפסים רבים - איזה הוא הטופס המתאים לאיזו מטרה? היכנסו לקישורים המצורפים....

לשירותכם,
דורית גבאי וצוות המשרד

אם בתחום מיסוי מקרקעין טפסים כאלה או אחרים חסרים לכם, אנא מלאו את הפרטים הבאים >>

 
מספר טופס שם הטופס
701
703 בקשה לפעולות ושירותים
704 בקשה לשובר תשלום / אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד
  הערה: טופס זה ניתן לשלוח בפקס בלבד.
738h רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38
1271 נתונים לצורך חישוב מס שבח מקרקעין
1271/א אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח
1399 (י) הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2014
1399 (ח) הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2014 - דיווח לחבר בני אדם בלבד
2279/1א ייצוג ראשי - יפוי כוח
2279/2א ייצוג נוסף
2279/3א רישום מייצג חדש / עדכון פרטי מייצג
2681 בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים
2857 בקשה למסירת מידע
2973 בקשה לפטור חלקי ממס רכישה
2988 תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - מכירת דירת מגורים מזכה
א2290 חישוב מס שבח מקרקעין - במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות חדשה
2990h חישוב מס שבח מקרקעין - נתונים לשומה עצמית
6130 הצהרה על ביטול מכירה / פעולה באיגוד
7000 הצהרה על מכירת דירה מגורים מזכה/ על רכישת זכות במקרקעין
7000ב טופס מסמ"ק 7000ב הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין
7002 הצהרה על מכירת/רכישת זכות במקרקעין
נספח הודעה על מכירת אופציות במקרקעין
7003 בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין
7004 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין - על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד
7008 עדכון פרטי עו"ד
7010 הודעה על הקצאה
7013 השגה
7020 בקשה לפטור ממס שבח
7021 בקשה להקלה שביעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים
7036 הודעה בעניין דמי היתר למנהל מיסוי מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים חוזרים
7038 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים
7039 הודעה על מכירת זכויות במקרקעין (נספח לטופס 7002)
7040 מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7067 הודעה על נאמנות
7085 בקשה לתיקון שומה
7086 הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין
7097 הצהרה על משק חקלאי
7152 בקשה לתשלום מקדמה
7155 בקשה להקטנת שיעורי מקדמה
7156 בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה
7157 תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה
7158 תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה
7555 בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי
7648 בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה - הוראת שעה (לבדוק תוקף)
7649 בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה - הוראת שעה (לבדוק תוקף)
7738 הודעה על דחיית יום מכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38
7751 הודעה על דחיית יום מכירה בעסקה מותנת
7912 הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה
7913 הצהרת מוכר דירת מזכה
7914 הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה וחייבת
7914e הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה וחייבת
   
טפסי המיסוי מקרקעין הבאים ניתנים להשגה בדלפק רשות מיסוי מקרקעין:
7005 בקשה לפטור ממס שבח/מכירה/רכישה - במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף מבנה עסקי
7005/א בקשה לפטור ממס שבח/מכירה/רכישה - במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף קרקע חקלאית
7005/ב בקשה לפטור ממס שבח/מכירה/רכישה - במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף דירת מגורים
7005/ג בקשה לפטור ממס שבח/מכירה/רכישה - במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף זכות למגורים ב.אבות