דורית גבאי | משרד מיסוי מקרקעין - מצגות
מיסוי מקרקעין - משרד ליעוץ מס
משרד יעוץ מס והדרכה בראשותה של דורית גבאי

 
03-6128358
חפש
מיסוי מקרקעין דורית גבאי
קבלת פטור חלקי ממס רכישה לנכה מותנית במגוריו בנכס שנרכש
12/1/2018
למצגת לחץ כאן >>

 
האם מימוש זכות קדימה יכול לעבור לאדם אחר בלא שהפעולה תיחשב כאירוע מס נוסף?
17/12/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
זכות לקבל דירה בעסקת קומבינציה – היא "דירת מגורים" לעניין מס רכישה
27/10/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
לא ניתן לתקן שומה לאחר שחלפו ארבע שנים מהוצאתה.
20/10/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
האם רשאית ועדת ערר לדון בביטול עיקול שהוטל בהליך גבייה של חוב מס רכישה שלא שולם?
21/9/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
מהו פרק הזמן שבו יאבד עולה חדש את הפטור ממס רכישה, אם לא יעמוד בתנאי הפטור?
15/9/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
תקנה 11 לתקנות מס רכישה. הגדלת ההטבה במס רכישה לנכים תיקון לתקנות מס רכישה 2016
8/9/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה
1/9/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
קנס אי דיווח על אירוע מס שבח בפירוק חברה. בית המשפט אישר את עמדת המנהל
31/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
הזכות לשימוש בקיזוז הפסד הון – האם מדובר בזכות אישית של הנישום או בזכות שניתן להעבירה לנושה (הבנק)?
30/8/2017
למצגת לחץ כאן >>

 
יש 5 עמודים
1  2 3 4   לעמוד הבא